Publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland.

Realisatie Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Samen werken aan het landelijke recreatietoervaartnet, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Agenderen, afstemmen van beleid en plannen, ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private programma’s en projecten.

Voorheen Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Laatste nieuws
Sprong over het...

De gemeente Amsterdam verkent momenteel de mogelijkheid om extra (vaste)

Staande Mast routeakkoord...

De Gemeente Haarlem, de Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van

Nederland Kanalenland:...

Op 28 oktober aanstaande organiseert de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hieronder kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland.

Agenda

Dinsdag 11 oktober 2016, Projectgroep vergadering 'Varen doe je Samen!', Harlingen

Woensdag 12 oktober 2016, Week van ons water

Woensdag 12 oktober 2016, NIWE meeting, Antwerpen

Meer agenda punten

Regionale-ambitiekaarten Noord-Holland
Twitter