Publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland.

Realisatie Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Samen werken aan het landelijke recreatietoervaartnet, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Agenderen, afstemmen van beleid en plannen, ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private programma’s en projecten.

Voorheen Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Laatste nieuws
Provincie Fryslân...

Van een doorvaarmeer een bestemmingsmeer maken, dat is het idee

“Herontwikkeling...

Het Nederlandse vaarwegennet moet worden aangepast aan het veranderde gebruik.

Sprong over ‘t...

Het College van B&W van Amsterdam heeft in januari ingestemd

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hieronder kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland.

Agenda

Zaterdag 21 januari 2017, Boot Düsseldorf, t/m zondag 29 januari

Donderdag 9 februari 2017, Stuurgroepvergadering 'Varen doe je Samen!', KNRM IJmuiden

Vrijdag 10 februari 2017, Boot Holland, t/m woensdag 15 februari 2017, Leeuwarden

Meer agenda punten

Regionale-ambitiekaarten Noord-Holland
Twitter