Publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland.

Realisatie Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Samen werken aan het landelijke recreatietoervaartnet, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Agenderen, afstemmen van beleid en plannen, ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private programma’s en projecten.

Voorheen Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Laatste nieuws
Iepen Mienskipsfûns...

Dit jaar stelt de provincie 3,6 miljoen beschikbaar voor het

Kansenkaart Hollandsche...

Om de cultuurhistorie op en langs het vaarwater van de

Uitvoeringsprogramma...

In het voorjaar is er een intentieovereenkomst getekend tussen het

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hieronder kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland.

Agenda

Dinsdag 30 augustus 2016, HISWA te Water, NDSM Werf Amsterdam

Dinsdag 30 augustus 2016, Kennis- en Netwerkbijeenkomst Waterrecreatie, Amsterdam

Donderdag 1 september 2016, BRTN overleg, Amsterdam

Meer agenda punten

Regionale-ambitiekaarten Noord-Holland
Twitter