Publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland.

Realisatie Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Samen werken aan het landelijke recreatietoervaartnet, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Agenderen, afstemmen van beleid en plannen, ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private programma’s en projecten.

Voorheen Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Laatste nieuws
Blauwe Golf Verbindend

Het begrip Blauwe Golf doelt op een vlotte doorvaart voor

OIM overleg Deltaprogramma

Op 3 april 2017 heeft het eerste OIM-overleg Deltaprogramma plaatsgevonden

Nieuw participatieproces...

De afgelopen jaren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hieronder kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland.

Agenda

Woensdag 26 april, NIWE meeting, Belfast

Vrijdag 12 mei, “Week van Ons Water” (thema: water in en om het huis en waterkwaliteit), heel Nederland, t/m zondag 21 mei

Zaterdag 20 mei, Welkom op het water- weekend, heel Nederland, t/m zondag 21 mei

Meer agenda punten

Regionale-ambitiekaarten Noord-Holland
Twitter