Provincie Limburg investeert 3,3 miljoen in Actieplan Waterrecreatie

20 april 2016

Met de Maas en de Maasplassen heeft de provincie Limburg een bijzonder waterrecreatiegebied in huis. De provincie wil de ontwikkelkansen in het gebied de ruimte bieden. De provincie reserveert 3,3 miljoen voor de uitvoering van het Actieplan Waterrecreatie. Dit budget komt uit het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 dat Provinciale Staten op 18 maart jl. hebben vastgesteld.

Eric Geurts, gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme, is enthousiast: ‘Met het Nautisch Programma van Eisen dat in 2015 afliep, hebben we de waterrecreatie in Midden-Limburg een enorme impuls gegeven. Er zijn 35 concrete projecten uitgevoerd die gezamenlijk leidden tot een totale gebiedsinvestering in dit gebied van maar liefst 13 miljoen euro. Het multiplier effect van de 3 miljoen, die de Provincie investeerde, is dus groot geweest. Datzelfde effect willen we ook nu bereiken. Bij dit Actieplan hebben we het gebied waarin we investeren uitgebreid met Noord-Limburg, om zo de logische verbinding tussen de waterrecreatie in Midden- en Noord-Limburg te versterken’. Gedeputeerde Geurts gaat ervan uit dat deze investeringen ook een versterking betekenen voor de waterrecreatie in Zuid-Limburg.

Aan de slag
Ondernemers, lokale overheden en verschillende organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieplan Waterrecreatie. Geurts: ‘Dit Actieplan mag dus op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. Dat vind ik belangrijk. Het plan is immers heel resultaatgericht. Iedereen wil aan de slag.’

Nieuwe markten
Duitse watersportliefhebbers weten het Limburgse water al goed te vinden. Zij zijn goed voor 60% van de waterrecreatie in Limburg. Geurts: ‘Als je bedenkt dat de watersport in Duitsland groeit, dan liggen daar kansen. Ook voor de servicesector, die schepen onderhoudt en repareert. De Nautische Boulevard in Wessem bijvoorbeeld, speelt daar op in. Om deze gasten tevreden te houden moeten we wel investeren in aanleg- en stallingsmogelijkheden en kwalitatief goede jachthavens met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.’ Limburg richt zich volgens de gedeputeerde nog teveel op de traditionele markt. Als de waterrecreatiesector verjongt en vernieuwt ligt er een nieuwe, grote markt open. Wakeboarden, suppen , surfen en kitesurfen zijn uitdagende watersporten die het water voor jongeren aantrekkelijk maken. Kansrijk is ook het verhuren van sloepen.

Limburg zelf vormt verder een sterke dichtbijmarkt met veel potentie. Geurts: ‘Veel Limburgers moeten de waterrecreatie nog ontdekken. Als ze dat doen, blijven ze.’

Volop kansen
Waterrecreatie in Limburg heeft een enorme potentie. Innovaties en initiatieven voor de ontwikkeling van de waterrecreatie zullen van ondernemers, watersportverenigingen en gemeentes moeten komen. Er liggen tal van kansen op én aan het water. Geurts: ‘Je kunt crossovers met sport, natuur, cultuur en bijvoorbeeld shoppen bedenken. Riviercruises zijn booming, hun publiek verjongt en wil ook aan wal leuke dingen ondernemen. Met de ontwikkeling van riviercruiseterminals bieden we een extra toegang tot onze Limburgse natuur in het achterland en krijgt het cultuur- en kooptoerisme een impuls. Je kunt het water ook wandelend of fietsend vanaf de oevers beleven.’ Volgens de gedeputeerde bieden bereikbare oevers mogelijkheden om verbindingen te maken met de zogenaamde ‘droge’ recreatie, zoals attracties, campings en andere vormen van verblijfsrecreatie aan de wal.

Gedeputeerde Geurts sluit af: ‘Op deze manier werken we aan toekomstbestendige werkgelegenheid én aan duurzame ontwikkelingen die economie, toerisme en recreatie, sport, natuur en ruimtelijke ontwikkeling met elkaar verbinden. Dit uitvoeringsprogramma past daarom uitstekend in het coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’.’

061 maasplassen

Bron: provincie Limburg

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel