Jachthaven Schiermonnikoog weer uitgebaggerd

09 mei 2016

De afgelopen weken hebben ploegboten, samen met de waterinjectieboot Jan van Gent, de jachthaven van Schiermonnikoog op een diepte van ongeveer  – 1,50 meter NAP gebracht.

Moeizame jaren
Het heeft de afgelopen jaren niet meegezeten met het baggeren van de jachthaven op Schiermonnikoog. De gemeente krijgt in 2008 geen toestemming meer van het ministerie van Economische Zaken om het schone baggerslib neer te leggen op het Wad. Wel mag het slib worden gedeponeerd in een daarvoor aangelegd depot, direct achter de jachthaven. Maar dat depot raakt vol en het slib moet naar een daarvoor bestemde stortlocatie worden gebracht. De kosten daarvan zijn voor de gemeente Schiermonnikoog niet op te brengen en de gemeenteraad besluit daarom te stoppen met de traditionele wijze van baggeren.

Alternatieve baggermethode
Wel zet de gemeente, in samenwerking met de Stichting Jachthaven en de Watersportvereniging, alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden. Adviseurs bestuderen alternatieve baggermethodes en eentje wordt ook daadwerkelijk toegepast. In het vroege voorjaar van 2015 wordt bij wijze van een pilot het slib door middel van een ploegboot en waterinjectie de haven uitgewerkt. Redelijk succesvol en voldoende basis om dit concept in 2016 verder uit te werken.

Haven nu weer op diepte en vanaf vrijdag 29 april geopend
Dankzij de inzet van ploegboten en een waterinjectieboot in het vroege voorjaar van 2016, is de haven weer op diepte. Verder is de havenbodem geëgaliseerd, zodat schepen bij laag water niet scheef komen te liggen. Hiermee is de situatie in de haven, vergeleken met voorgaande jaren, sterk verbeterd.  Vanaf vrijdag 29 april is de haven weer geopend.

Laat het vaarseizoen maar komen!
De haven is gebaggerd en de faciliteiten, waaronder het Havenrestaurant, hebben een upgrade gekregen. Dat biedt volgens de Stichting Jachthaven, de Watersportvereniging en de gemeente Schiermonnikoog, alle gelegenheid voor een druk en vooral ook gezellig vaarseizoen in de jachthaven van  Schiermonnikoog.  De jonge, enthousiaste exploitanten van het restaurant en de havenmeesters zijn er klaar voor!

Schiermonnikoog

Vorig artikel
Volgend artikel