Publieksverkiezing Mooiste natuurgebied van Nederland: Geef uw stem!

13 oktober 2016

Om het Nederlands publiek meer te betrekken bij, en enthousiast te maken voor de natuur in Nederland, organiseert  het Ministerie van Economische Zaken de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse.
Het doel van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse is;

  • De kwaliteit van de Nationale Parken in Nederland te verhogen;
  • De betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken;
  • Een sterkere merk-  en marktpositie van de Nationale Parken in Nederland te bereiken.

In Nederland zijn er op dit moment 20 natuurgebieden die zich Nationaal Park mogen noemen. Deze parken beslaan nu 120.000 hectare en liggen in het Nationaal Natuur Netwerk. Dat is de ruggengraat van de natuur in Nederland.

In het Nationaal Natuur Netwerk liggen;

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken en alle Natura 2000-gebieden;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.

Hoe zorgt het kabinet voor versterking van de natuur in Nederland? 
Om het Nationaal Natuur Netwerk te vergroten, te verbeteren en verbindingen te leggen, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken namens het kabinet afspraken gemaakt met de provincies in het Natuurpact. Samen met betrokken partijen wil het kabinet tot 2027 minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. Voor dit doel is in totaal tot en met 2017 € 800 miljoen beschikbaar en in de jaren daarna wordt er structureel € 200 miljoen per jaar besteed.

De belangrijkste uitgangspunten voor de natuur en natuurontwikkeling in Nederland heeft het kabinet in 2014 in haar Natuurvisie gepresenteerd. Kern van de Natuurvisie is de natuur te behouden, te versterken en te verbinden met alle andere functies in onze samenleving, zodat mensen de Nederlandse natuur nog meer gaan koesteren.
Daarnaast treedt per 1 januari 2017 de nieuwe Natuurwet in werking, die  drie  wetten vervangt en samenvoegt, waardoor het makkelijker wordt om de wet in de praktijk toe te passen. De nieuwe Natuurwet zorgt voor een goede bescherming van de biodiversiteit en biedt tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.
Verder werkt het kabinet, zoals gezegd, in het Programma Nationale Parken van Wereldklasse aan het verhogen van de kwaliteit, het vergroten van de toegankelijkheid en het extra op de kaart zetten van onze natuur in binnen- en buitenland.

Met de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ kan het publiek zich uitspreken over onze natuur, verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid én zetten we onze mooiste natuurgebieden en landschappen voor binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart. Deze verkiezing draagt bij aan de bekendheid van onze natuur, en daarmee aan de waardering ervoor.

Nederland heeft veel mooie natuurgebieden. De (inter)nationale natuurwaarden van deze gebieden zijn bijzonder en hoog. De karakteristieke Nederlandse landschappen, stadjes, dorpjes, waterwerken etc. zijn nauw verweven met de natuurgebieden. Toch zijn veel van deze gebieden onbekend bij het grote publiek. Zonde, want onbekend maakt vaak onbemind.

Iedereen kan van 10 tot en met 31 oktober stemmen op zijn of haar mooiste natuurgebied via de website of via sms.

kaart-natuurgebieden

Vorig artikel
Volgend artikel