Brede Bijeenkomst Kansenkaart Hollandsche IJssel

23 december 2016

Op 28 november 2016 vond een brede bijeenkomst in het kader van project Kansenkaart Hollandsche IJssel plaats. Het werkgebied voor de Kansenkaart loopt van Capelle/Krimpen tot aan IJsselstein. Doel is versterking van de vrijetijdseconomie door de cultuurhistorische kwaliteiten en het erfgoed beter beleefbaar en bereikbaar te maken vanaf en nabij het water.

Voor het opstellen van de kaart is afgelopen zomer een aantal consultatierondes gehouden, met ondernemers, bestuurders en ambtenaren, organisaties en andere betrokkenen. Tijdens deze consultatierondes zijn allerlei ideeën en mogelijkheden verzameld, die ertoe kunnen leiden dat de vrijetijdseconomie van het Hollandsche IJssel gebied een impuls krijgt. De diverse wensen en ambities met betrekking tot waterrecreatie en cultuurhistorie in het gebied zijn samengevoegd tot één (kaart)beeld van wat men met elkaar wil bereiken. Deze kaart is tijdens de bijeenkomst op 28 november jl. gepresenteerd en met enthousiasme ontvangen. De gemeenten in het werkgebied zien de Kansenkaart dan ook als een opmaat voor een uitvoeringsprogramma dat in de zomer 2017 gereed moet zijn.

Voor meer informatie: Jaap Brouwer.

image1 (002)

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel