Traject Sterkte Gelderse Routes

31 januari 2017

De regiegroep van het Gelders Route Platform heeft in het voorjaar van 2016 het ‘Programma Sterke Gelderse Routes’ opgesteld met een integrale visie op routenetwerken, waaronder vaarroutes. Deze recreatieve routes zorgen voor een infrastructuur voor gezond bewegen en sport, versterken lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid en ontsluiten ons natuur- en cultuuraanbod. De provincie Gelderland wil het programma Sterke Gelderse Routes gebruiken ter invulling van haar stimuleringsbeleid. Het stimuleringsbeleid van de provincie Gelderland wordt ondersteund vanuit de werkvelden sport en toerisme en recreatie. De belangrijkste drijfveer om routes te versterken is het aantrekken van recreanten en toeristen die meer gaan bewegen én besteden. Dit willen zij doen door bestaande sterke merken sterker te maken en kansen te benutten voor nieuwe sterke merken.

De provincie Gelderland is de komende tijd op zoek naar ideeën en kansrijke initiatieven voor het versterken van routenetwerken die (uiteindelijk) economisch zelfstandig kunnen draaien. Het doel van de provincie Gelderland is om partijen op weg te helpen om zo veel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen. Zij werken daartoe een aantal cases uit die inspirerend werken voor andere routes en netwerken. De eerste stap voor de komende periode is het verzamelen van een groep initiatiefnemers die hun case willen laten meedraaien in dit traject.  Daarbij wordt ook gekeken naar voorbeelden van succesvolle business cases. Op individuele basis wordt met de deelnemers de kwaliteit, de kansen en de mogelijke beheermodellen geanalyseerd. Daarna wordt er geprobeerd om met routepartijen te komen tot acties en afspraken die nodig zijn voor toekomstbestendig beheer. ideeën voor de ontwikkeling en het versterken van (vaar)routes kun je aanmelden bij Johan Kaspers.

Initiatiefnemers van routemerken kunnen zich  voor deelname aan het traject Sterke Gelderse Routenetwerken.  Voor meer informatie, deelname aan het traject en voor het aandragen van voorbeelden van goede business cases kunt u contact opnemen met procesbegeleider Johan Kaspers: 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel