EUWATHER ‘Resource tools’ in ontwikkeling

27 maart 2017

In het EUWATHER project werkt stichting Waterrecreatie Nederland samen met partners Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam en Europese partners uit Venetië (lead partner), Manchester en Girona. Doel van het project is om met behulp van een aantal digitale, geografische tools de beleving van waterwegen en cultuurhistorie beter te verbinden en te versterken ten behoeve van duurzame regionale ontwikkeling.  Begin maart vond de vierde partner bijeenkomst plaats, dit keer bij de partner in Girona. Tijdens de bijeenkomst hebben de verschillende partners hun stand van zaken wat betreft route-ontwikkeling gedeeld. Er zijn in ieder gebied nu verschillende routes in samenwerking met stakeholders ontwikkeld. Ook zijn de opzet voor de website, ‘resource tools’ waaronder de database en een tool om zelf kaarten en routes te ontwikkelen besproken.

De komende maanden worden de drie ontwikkelde routes in de Nederlandse case studie met de stakeholders in het gebied getest en zonodig aangepast. Daarnaast gaan we de tool om zelf kaarten en routes te ontwikkelen testen met een aantal stakeholders. Bij voorkeur evalueren we in de zomer ook de routes met gebruikers.

Bekijk hier meer informatie over het project EUWATHER.

Vorig artikel
Volgend artikel