Sprong over het IJ: Hou het IJ doorvaart vrij

21 maart 2017

De gemeente Amsterdam heeft Waterrecreatie Nederland uitgenodigd om een een advies te geven over het voorgenomen voorkeursbesluit IJ-oeververbindingen. In samenwerking met HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en het Watersportverbond heeft  Waterrecreatie Nederland een advies voorbereid en ingezonden. Gezien het economisch belang van de recreatievaart en de schakelfunctie van het IJ voor de staandemastroute en het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is het van belang dat de doorvaarbaarheid van het IJ wordt gewaarborgd. Gezien het belang van de nautische veiligheid en de vrije doorvaart van het IJ en de algehele kwaliteitsbeleving van een open IJ adviseren wij om voor andere oeververbindingen te kiezen dan een brug.

Het advies vindt u hier.

Ook de minister van I&M en Rijkswaterstaat zijn geen voorstander van een brugverbinding, zie het artikel hierover in het Parool.

Het College van B&W van Amsterdam heeft in januari ingestemd met het voorgenomen besluit over de IJ-oeververbindingen. Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brugverbinding ter hoogte van het Java-eiland, inclusief een brug over het Noord-Hollands Kanaal en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation Sixhaven. Het voorgenomen besluit lag ter inzage voor inspraak van 23 januari tot 6 maart. Op 8 februari jl. is het voorkeursbesluit besproken in de commissie ruimtelijk ordening. Platform Waterrecreatie en HISWA Vereniging hebben ingesproken. Vertegenwoordigers van het Watersportverbond hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomst en diverse inloopavonden op  8, 9, 15 en 16 februari jl.

Meer informatie op de site van de gemeente Amsterdam.

Vorig artikel
Volgend artikel