Nieuw participatieproces voor de Nationale omgevingsvisie

24 april 2017

De afgelopen jaren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe Omgevingswet voorbereid. Vanaf 2019 treedt deze in werking. Met de nieuwe Omgevingswet wil het Rijk het realiseren van ruimtelijke projecten makkelijker maken. Belangrijk onderdeel hiervan is een gedeelde visie op onze omgeving en een gezamenlijke aanpak van opgaven. Welke strategische keuzes zijn er nodig? Waar liggen de kansen? Wat zijn de kwetsbare punten? Bij de nieuwe Omgevingswet hoort één rijksvisie op de fysieke leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Een eerste stap naar deze visie zet het Kabinet met de startnota: De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie.  Op dit moment wordt een plan uitgewerkt voor de betrokkenheid van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) in het vervolgtraject.

Vorig artikel
Volgend artikel