OIM overleg Deltaprogramma

24 april 2017

Op 3 april 2017 heeft het eerste OIM-overleg Deltaprogramma plaatsgevonden volgens een nieuw format. Als gevolg van de Evaluatie Deltawet is er jaarlijks één OIM-overleg over de 70% versie van het Deltaprogramma. De OIM-deelnemers hebben tijdens het overleg op 3 april  de participatieparagaaf in het Deltaprogramma, de 70% versie van het Deltaprogramma 2018  en het concept Deltaplan ruimtelijke adaptatie besproken. Vanuit de waterrecreatiesector hebben private bestuurlijke partners reacties gegeven op de 70% versie van het Deltaprogramma die door Waterrecreatie Nederland zijn ingebracht. Deze reactie is apart naar het Deltaprogramma gestuurd. De uitkomst van het OIM-overleg is een advies aan de deltacommissaris. De stuurgroep van het Deltaprogramma is op 20 april bij elkaar gekomen en heeft het  OIM-advies besproken. Houd de publicatiepagina op de website van OIM in de gaten om het OIM-advies te lezen.

Vorig artikel
Volgend artikel