BRTN 2015-2020: Uitvoering en BRTN overleg

30 mei 2017

Op 9 mei jl. vond het BRTN overleg met provincies en I&M en RWS plaats. Deelnemers deelden de stand van zaken met betrekking tot borging, beheer en ontwikkeling van het BRTN netwerk in hun beheergebied. Ook is de overzichtskaart i.o.  ‘beheer en organisatie vaarwegen’ kort besproken. Mede op van basis gewenste en beschikbare informatie en een expertsessie is een eerste overzicht voor de basisrapportage monitoring BRTN 2015-2020 gepresenteerd en aangescherpt. Op verzoek van de dienst Beheer en Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland is het begrip ‘Houden wat je hebt’ nader besproken. Daarnaast werd aan de hand van een concept plan van aanpak de behoefte geïnventariseerd om aan de slag te gaan met een aanpak voor de borging, beheer en ontwikkeling van het fijnmazige vaarwegen netwerk dat wordt gebruikt door de kleine recreatievaart. Met een aantal geïnteresseerde provincies zal samen met andere betrokken regionale en lokale beheerders het plan van aanpak verder worden aangescherpt en uitgevoerd.

Meer informatie: Jaap Brouwer, projectleider BRTN, e-mail: j.brouwer@waterrecreatienederland.nl.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel