Natuur- en recreatiegebieden Noord-Holland trekken 80 miljoen bezoeken in 2016

23 juni 2017

In 2016 zijn ruim 80 miljoen bezoeken gebracht aan 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland. In veel van deze gebieden zijn mogelijkheden voor waterrecreatie. De provincie,de beheerders van natuur- en recreatiegebieden en de gemeente Amsterdam hebben samen een bezoekersonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen waar mensen graag recreëren en hoe ze de gebieden waarderen. De conclusie luidt dat bezoekers dik tevreden zijn: de onderzochte gebieden scoren gemiddeld een 7,8.

Bevolkingsgroei en toename toerisme
Het is voor het eerst dat zo’n groot gezamenlijk recreatieonderzoek is uitgevoerd in Noord-Holland. De bevolkingsgroei en aantal toeristen stijgt en dat zal in de toekomst verder stijgen. Door dit onderzoek samen uit te voeren is er een samenhang in de cijfers ontstaan. Naast economische en demografische inzichten kan er beter worden ingespeeld op bepaalde wensen, behoeften en kansen in de regio. Stadsparken, stranden, recreatiebossen, natuurgebieden en cultuurlandschappen zijn onder de loep genomen. Het onderzoek bevestigt dat deze gebieden samen in een grote én hele diverse behoefte voorzien. Zowel mensen die rust zoeken, als mensen die houden van reuring en levendigheid komen aan hun trekken. Het Vondelpark, het Amsterdamse Bos en de stranden zijn de drukst bezochte gebieden. De nabijheid (ten opzichte van de woonomgeving) speelt een belangrijke rol: hoe dichterbij, hoe vaker een bezoeker per jaar komt. Mensen die de buitenlucht op zoeken om van natuur, landschap en rust te genieten kiezen hun bestemmingen heel bewust. Zij trekken naar de duinen, het Gooi of zoeken het open cultuurlandschap op, bijvoorbeeld in Waterland. Ook de recreatiegebieden zoals Spaarnwoude en Geestmerambacht, die speciaal zijn aangelegd, hebben een herkenbare functie. Deze gebieden kennen het meest diverse gebruik (incl. evenementen, outdoor- en durfsport).

Dikke voldoende
De bezoekers zijn op dit moment dik tevreden. Gemiddeld scoren de Noord-Hollandse natuur- en recreatiegebieden een 7,8. De waardering varieert van een 6,7 voor de Veerplas in Spaarnwoude tot een 8,3 voor de duinen en bossen op Texel. Opvallend is dat de duinen en het strand in de top 10 staan van bestemmingen in alle onderzochte Noord-Hollandse gebieden. Over het algemeen worden natuurlijke landschappen, met name de duinen en de buitenplaatsen het hoogste gewaardeerd.

Groeiende metropoolregio
Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “De resultaten uit dit onderzoek geven ons een goed beeld van de wensen van inwoners en het aanbod. Vooral in de metropool regio Amsterdam, met een groeiopgave van 240.000 woningen in de toekomst, is en blijft groen erg belangrijk. Je kunt nu vanaf de stad binnen 10 minuten in het groen zijn. Dat is heel uniek en waardevol en dat moeten dat we koesteren.” Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ook in de toekomst iedereen dicht bij huis op een prettige manier van de buitenlucht kan genieten.”

Voorzitter Riena Tienkamp van de gezamenlijke terrein beherende organisaties: ‘’De uitkomsten van het onderzoek beschouwen we als blijk van waardering voor het beheer van de natuur-en recreatie gebieden. Hiermee voldoen we aan een maatschappelijk belang.”

Belangrijke bijdrage aan economie
Uit het onderzoek blijkt ook dat de natuur- en recreatiegebieden een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. In totaal besteedden de bezoekers in 2016 tussen de 500 en  600 miljoen Euro tijdens hun bezoeken aan de natuur- en recreatiegebieden, met name aan horeca. Gemiddeld besteden bezoekers €8,66 euro per bezoek. De maatschappelijke baten zijn daarmee veel hoger dan de huidige kosten voor het beheer en onderhoud van de gebieden. Dit toont aan dat het voor de samenleving loont om te blijven investeren in natuur en recreatie en het voorzieningenniveau op peil te houden of te verbeteren. Het bezoekersonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord Holland, de samenwerkende natuur en recreatiebeheerders (TBO*), en de gemeente Amsterdam (uitgevoerd door NBTC-Nipo). Projectleiding en coördinatie ligt bij Staatsbosbeheer.

Download:

(*) TBO = samenwerkende Terreinbeheerders (natuur en recreatiebeheerders) in Noord Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.

Vorig artikel
Volgend artikel