Resultaten onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten

20 juni 2017

Nederland telt 313 veren, die tezamen jaarlijks ruim 54 miljoen personen overzetten. Daarmee worden bijna 500 miljoen omrijkilometers bespaard. De veerdiensten vormen belangrijke schakels in het secundaire wegennet.

De directe economische betekenis van alle veerdiensten in Nederland bedraagt 99,1 miljoen euro. Gezamenlijk bieden de utilitaire veren, recreatieve veren en zoute veren werkgelegenheid aan 1.001 FTE en zijn er 842 vrijwilligers actief bij de recreatieve veren. Het maatschappelijk belang van de utilitaire veren bedraagt 427,7 miljoen euro. Dat van de recreatieve veren 45,1 miljoen euro. Het totale economisch en maatschappelijk belang van alle veerdiensten in Nederland komt daarmee uit op maar liefst 571,9 miljoen euro.

Op vrijdagmiddag 2 juni 2017 hebben de voorzitters Johan Hania (LVP) en Ton Paulus (VEEON), het eerste exemplaar van het onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten overhandigd aan de heer Eckhardt, voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), en één van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie.

De heer Eckhardt gaf aan blij te zijn met dit onderzoek naar deze minder bekende, maar belangrijke sector. In tijden van economische groei, waarbij de wegen dichtslibben, is het opstellen van één integrale mobiliteitsvisie van groot belang. Veerdiensten kunnen daarbij niet ontbreken, zij besparen de maatschappij een half miljard omrijkilometers. Volgens de heer Eckhardt kunnen er dat nog veel meer worden, als de veerdiensten meer reclame voor zichzelf zouden maken.

Ton Paulus liet in zijn eerste reactie op het onderzoek weten dat hij het bijzonder vindt dat deze relatief kleine sector gezamenlijk zo’n 3 keer de Nederlandse bevolking per jaar weet over te zetten. Daarnaast constateerde hij dat het opmerkelijk is, dat reizigers gratis over een brug kunnen reizen, maar dat voor een overtocht met een veerdienst, wat in feite een varende brug is, over het algemeen wél betaald moet worden.

Johan Hania ging in op de thema’s duurzaamheid en marktontwikkeling. Hij is van mening dat veerdiensten zeer geschikt zijn voor verduurzaming, gelet op hun schaalgrootte en vaarpatroon. De verduurzaming bij veerdiensten zou als case study kunnen fungeren voor de rest van de binnenvaartbranche. Daarnaast is hij erg te spreken over het ontwikkelen van een eigen vaarbewijs, zoals ook in Duitsland het geval is.

Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren immers gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Daarom is, in opdracht van het LVP en de VEEON, opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten in Nederland. Het onderzoek is bij het CBRB uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en op 2 juni gepresenteerd bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Het onderzoek is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.

Download de brochure met de managementsamenvatting of het volledige onderzoek:

Bron: CBRB

Vorig artikel
Volgend artikel