De Samenwerkingskaart Waterrecreatie Zuid-Holland

17 juli 2017

De provincie Zuid-Holland heeft zo’n 530 kilometer aan recreatieve vaarverbindingen. Op en rond het water zijn volop kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid. De provincie Zuid-Holland wil samen met de stakeholders die kansen optimaal benutten. Door elkaars ambities en plannen te kennen en deze informatie te delen, wil de provincie stimuleren en inspireren tot gezamenlijke actie. De Samenwerkingskaart Waterrecreatie is daarvoor een belangrijk middel. Deze kaart maakt zichtbaar welke lokale en regionale initiatieven er al zijn. Bedrijven, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen daarop inspringen. Zo kunnen diverse activiteiten op en rond het water elkaar versterken tot één aantrekkelijk aanbod voor waterrecreanten. De komende periode worden (op initiatief van de regio’s) bijeenkomsten georganiseerd waarbij publieke en private stakeholders concrete opgaven of initiatieven kunnen inbrengen. Tijdens de bijeenkomst worden dan de eerste stappen gezet om gezamenlijk de ontwikkelkansen verder uit te werken en te komen tot uitvoering.

Uw inbreng op de kaart
Heeft u ambities, plannen of projecten met betrekking tot waterrecreatie? En wilt u deze samen met andere partijen verder brengen? Of mist u een water gerelateerde voorziening zoals een aanlegsteiger of restaurant op de eerste viewer? Dan kunt u hier uw inbreng op de kaart zetten.

Vorig artikel
Volgend artikel