Ludieke actie waterrecreatiesector voor waterplantenprobleem IJsselmeergebied

07 juli 2017

De groei van Fonteinkruiden in het IJsselmeerbekken is deze zomer enorm. De waterrecreatiesector ervaart grote overlast, doordat boten vastlopen en zwemmers verstrikt raken. Het maaien van de waterplanten geeft slechts een tijdelijk resultaat. Leidt de inzet van een oer-Hollandse diersoort tot een structurele en duurzame oplossing?

Eind 2016 heeft de Tweede Kamer unaniem een motie heeft aangenomen over de noodzaak van aanpak van overmatige plantengroei. Het ministerie Infrastructuur & Milieu en de regio zijn aan zet om hieraan te werken. De waterrecreatiesector denkt hierin actief mee.

Ludieke actie
Op 11 juli presenteert de waterrecreatiesector, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie en het Watersportverbond, op ludieke wijze een structurele en duurzame oplossing voor het waterplantenprobleem. Bij Marina Muiderzand op de steigers bij ‘Strandbad Duin’ vindt de actie plaats. Vanuit ecologen- én gebruikersperspectief is er een toelichting over nut en de noodzaak. Daarmee wordt een prikkel tot nadenken meegegeven!

Persuitnodiging
Pers wordt nadrukkelijk uitgenodigd om bij deze ludieke actie aanwezig te zijn.

Praktische informatie:
Dinsdag 11 juli
Marina Muiderzand, IJmeerdijk 4, 1361 AA ALMERE, tel: 036-5369151
Aanvang 10 uur (verzamelen bij receptie van de marina)

Voor meer achtergrondinformatie, lees het Position Paper over dit onderwerp.

Meer informatie
Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met Gerdina Krijger – Regiomanager bij HISWA Vereniging: 020 705 14 22 / g.krijger@hiswa.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel