Provincies rond IJsselmeergebied stellen gebiedsagenda op

http://ijsselmeergebied
26 september 2017

 

Samen sterk voor het IJsselmeergebied, is de omschrijving van een nieuw plan van de aangrenzende provincies. Gezamenlijk willen ze de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, aanpakken. Daarom hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Noord-Holland en Overijssel een gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt.

Versterken IJsselmeergebied

Met deze agenda willen de provincies de kracht en kwaliteiten van het gebied versterken en zij doen hiermee een aanbod aan het Rijk. Cees Loggen, gedeputeerde voor Water van de provincie Noord-Holland: “Ik ben ervan overtuigd dat we het IJsselmeergebied alleen goed kunnen versterken door samen op te trekken. Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten.”

Kustlandschappen en economie

Kenmerkend is het grootse centrale wateroppervlak met gevarieerde kusten die het gebied aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren. De provincies gaan de waarden en identiteiten van het IJsselmeergebied vastleggen en toepassen bij de verdere ontwikkeling. Er liggen kansen voor economische groei in de sectoren watersport, recreatie en toerisme, transport, visserij en maritieme industrie. Daarvoor zetten de provincies in op verscheidenheid en het meer in balans brengen van vraag en aanbod van bezoekers aan het gebied.

IJsselmeergebied als energiebron

De  provincies nemen de ruimtelijke regie bij de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Daarvoor verkennen ze alternatieve en innovatieve mogelijkheden voor opwekking, opslag, en transport van duurzame energie, bijvoorbeeld koude-warmteopslag of zonne-energie. De gebiedsagenda bevat verder als hoofdpunten een ecologisch gezond IJsselmeergebied en het gebied als zoetwaterbron. Op basis van deze gezamenlijke gebiedsagenda werken de provincies rond het IJsselmeergebied samen met het Rijk aan de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Het IJsselmeergebied beslaat het gebied rond het IJsselmeer en Ketelmeer, Markermeer-IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, het Zwarte Water en de randmeren. Het gebied beslaat zes provincies: naast Fryslân, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ook Gelderland en Utrecht.

Vorig artikel
Volgend artikel