Terugblik BRTN-overleg

http://brtn-header
24 oktober 2017

 

Op 3 oktober jl. heeft in Utrecht het Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (kortweg BRTN)-overleg met provincies en het ministerie van I&M en RWS plaatsgevonden. Tijdens het overleg is onder meer het eerste concept van BRTN-monitoring besproken.

Monitoring

De monitoring van de BRTN heeft coördinerend karakter en geeft een overzicht van de aanwezige en gewenste informatie omtrent de feitelijke situatie van de BRTN. Ook het gebruik van de BRTN komt in de monitoring aan bod. Verder zijn er tijdens het overleg diverse landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen per provincies die relevant zijn voor de BRTN met de aanwezigen gedeeld.

Meer informatie over de BRTN

Indien u meer wilt weten over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020 kunt u viewer bekijken of de digitale editie op de BRTN-pagina lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Brouwer, projectleider BRTN.

Vorig artikel
Volgend artikel