Cultuurhistorische biografie van IJsselmeer gepresenteerd

http://ijsselmeer%20cultuurhistorische%20biografie%20vollenhove
09 november 2017

 

De omgeving rond het IJsselmeer bevat vele herinneringen aan het rijke verleden van het gebied. De oude havens, dijken en gebouwen hebben allemaal een geschiedenis. Die verhalen zijn nu verzameld en opgetekend in de ‘Cultuurhistorische biografie van het IJsselmeergebied’, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De biografie werd begin november op het Nationaal Deltacongres 2017 in Leeuwarden gepresenteerd.

Geen silhouet zonder verhaal

“In de cultuurhistorische biografie van net IJsselmeer zijn voor het eerst de waardevolle karakteristieken van het gebeid vastgelegd. Er is in het gebied geen silhouet zonder verhaal. Deze biografie is bedoeld om het verleden een toekomst te geven.” vertelt Susan Lammers, Directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in onderstaande video.

Vier karakteristieken van het IJsselmeer

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie is uitgegeven ten behoeve van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050  en onderscheidt vier karakteristieken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit zoals die nu beleefbaar is. De biografie bestaat uit vier delen; voor Flevoland een gecombineerde biografie, voor de oostkust van de voormalige Zuiderzee, voor de IJsselmeerkust van Noord-Holland en voor Friesland. In deze deelstudies worden de thema’s land en water, handel, visserij en wonen en leven uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen. De deelbiografieën zijn als PDF’s beschikbaar zijn via de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

IJsselmeer, designed by you

Onderstaande video hoort bij de uitgave van de cultuurhistorische biografie van het IJsselmeer en illustreert hoe de kennis uit het verleden een rol kan spelen bij hedendaagse keuzes.

(Bovenstaande historische foto van de haven van Vollenhove is afkomstig uit de biografie)

Vorig artikel
Volgend artikel