Samenwerking Platform Waterrecreatie wordt voortgezet in het Netwerk Waterrecreatie

http://netwerk-waterrecreatie
22 december 2017

 

Tijdens de ledenvergadering van het Platform Waterrecreatie op 28 november jl. hebben de leden besloten het Platform per 31 december 2017 op te heffen en de samenwerking voort te zetten in het Netwerk Waterrecreatie.

Platform

Het Platform Waterrecreatie (formeel Nederlands Platform voor Waterrecreatie) is in 2005 als de opvolger van het Watersportberaad opgericht. In het Platform werken zo’n twaalf bonden en verenigingen samen die actief zijn op het gebied van Waterrecreatie. De deelnemende organisaties vertegenwoordigen bij elkaar ruim één miljoen georganiseerde watersporters/waterrecreanten in Nederland.

Informatie en kennis

De afgelopen jaren hebben de leden in het Platform samengewerkt als het gaat om informatie- en kennisuitwisseling en het behartigen van gezamenlijke belangen. Vanuit het Platform is onder andere bijgedragen aan de Regiegroep Recreatie en Natuur en recentelijk het dossier ‘Waterplanten’. Ook is gewerkt aan het dossier ‘Wind op zee/scheepvaart’, om de belangen van de recreatievaart bij de (mogelijke) ontwikkelingen van windparken te behartigen.

Netwerk Waterrecreatie

In overleg met het Platform en de waterrecreatiesector partijen in het bestuur van de stichting, heeft Waterrecreatie Nederland het afgelopen jaar een start gemaakt met het ontwikkelen van het Netwerk Waterrecreatie. Doel van dit netwerk is om de samenwerking tussen de waterrecreatiepartijen in de sector te versterken. Vanaf 2018 sluiten de leden van het Platform aan bij het Netwerk Waterrecreatie. Gezamenlijk worden de agenda en organisatie van het Netwerk Waterrecreatie verder ingevuld.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel