Haalbaarheidsstudie voor doortrekken van Linge naar Amsterdam-Rijnkanaal

http://linge%20rijnvaart
29 januari 2018

 

Er komt een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om de Linge te verbinden met het Amsterdam-Rijnkanaal. De subsidieaanvraag van de ‘denktank Linge Rijnvaart’ voor het onderzoek is onlangs door het Regionaal Investeringsfonds gehonoreerd. De bijdrage vanuit het investeringsfonds is 50 procent, cofinanciering is beschikbaar gesteld door partners uit de regio. In de denktank zijn onder meer het Watersportverbond, Waterschap Rivierenland, Verbond Nederlandse Motorbootsport, Water als Geld en gemeenten en bedrijven uit de regio vertegenwoordigd.

Linge als waterpoort naar het Noorden

In oktober 2017 diende de stichting Water als Geld de subsidieaanvraag voor de haalbaarheidsstudie Linge Rijnvaart in bij het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland. De stichting maakt zich sinds enkele jaren hard voor het verbinden van de Linge via de Korne en de Maurikse Wetering met het Amsterdam-Rijnkanaal. Het plan voor het doortrekken van de Linge is ook opgenomen in de Basisvisie 2015-2020

Toeristische impuls

De nieuwe vaarroute zou volgens de initiatiefnemers een economische impuls voor het gebied zijn. De route voert recreatievaart langs onder meer Arkel, Leerdam en Meerkerk en geeft tegelijk de mogelijkheid om nieuwe passentenhavens en –aanlegplaatsen te maken. Een kaart van de beoogde route is te vinden op de website van de stichting Water als Geld

Kosten

Een groot deel van de route is de afgelopen jaren uitgebaggerd en bevaarbaar geworden voor (recreatie-)schepen tot 15 meter. Voor de ontwikkeling van de nieuwe route zou onder meer een deel van de vaarwegen verder moeten worden uitgebaggerd. Ook zou er een aansluiting op het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd moeten worden, meest waarschijnlijk middels een sluis. Enkele jaren geleden werden de kosten voor het project geschat op 45 miljoen euro. Het nieuwe haalbaarheidsonderzoek moet meer inzicht in de kosten en mogelijke opbrengsten geven.

Het plan

In onderstaande video (uit 2015) licht Arnold Kirpestein van stichting Water als Geld het plan en de route toe:

Vorig artikel
Volgend artikel