Provincie Zuid-Holland zoekt aanbevelingen voor recreatieve routes

http://landschap-zuid-holland-zijldijk-warmond
06 april 2018

De provincie Zuid-Holland wil zijn landschappen nog aantrekkelijker maken voor recreatie en is daarvoor op zoek naar goede ideeën van iedereen die in de provincie recreëert. Naast tips voor verbetering van vaarroutes zijn ideeën om de routes voor wandelaars, fietsers, ruiters welkom.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is een provincie met een heel gevarieerd landschap. Het is een van de meest waterrijke provincies, er zijn fraaie polderlandschappen, een uitgestrekte kust en veel groen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van de natuur en het groen. Daarom legt de provincie routes aan voor wandelaars, ruiters, fietsers en waterrecreanten.

Onderzoek

In 2017 heeft NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de waardering door bezoekers van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In 2017 werden de 35 onderzochte gebieden in totaal 48,8 miljoen keer bezocht. Bezoekers geven de gebieden gemiddeld een rapportcijfer 7,8. Het volledige rapport is te vinden in de Kennisbank. Uit een inventarisatie van de provincie zelf blijkt dat 95% van alle Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden is opengesteld voor het publiek – in ieder geval voor wandelaars, maar vaak ook voor fietsers, ruiters en mountainbikers. Voor de provincie is dit rapportcijfer een stimulans om nog meer te investeren in recreatieve routes. Daarom nodigt de provincie iedereen uit om actief mee te denken over wat er verbeterd kan worden.

Kansen voor natuurbeleving

De provincie heeft het idee dat de recreatieroutes nu niet optimaal worden benut en onvoldoende zichtbaar zijn, dat het beheer nog beter georganiseerd kan worden en dat er vele mogelijkheden zijn voor doorontwikkeling. Dit biedt dus kansen voor verbetering en ontwikkeling van de routenetwerken en uiteindelijk voor de beleving van de Zuid-Hollandse groengebieden. Naast het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau, wil de provincie ook via deze oproep belanghebbenden uitnodigen om aanbevelingen voor de recreatieroutes te doen.

Uw mening is gevraagd

Heeft u een aanbeveling voor een wandel-, paardrij-, fiets- of vaarroute? Zijn er onveilige plekken? Kan een route beter zichtbaar worden gemaakt? Worden verbonden met een andere route? Mist u routes? Waar liggen kansen? Uw mening is van harte welkom. U kunt een bericht sturen aan zuidholland@pzh.nl of bellen naar 0704416622. Bij voorkeur ontvangt men uw bericht voor 30 april. De provincie zal resultaten van het onderzoek naar verwachting in juli bekend kunnen maken. Lees meer op de website van de Provincie Zuid-Holland.

Vorig artikel
Volgend artikel