Provincie Zuid-Holland: ‘Denk mee over onze prachtige kust’

http://zuid-holland-kust-noordwijk
09 mei 2018

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een veilige en aantrekkelijke kust en streeft daarbij naar een goede balans tussen natuur, recreatie en economie. De afgelopen jaren heeft de provincie met verschillende partijen samengewerkt aan verbetering van de kust.

Zandmotor

Zo is het beleid voor strandbebouwing aangescherpt en zijn samen met gebruikers en terreinbeheerders afspraken gemaakt over het beheer van de natuurgebieden.
Een mooi voorbeeld van een innovatieve aanpak is de ‘Zandmotor’ waarbij verbeteringen voor kustverdediging, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand zijn gegaan. Ook de nieuwe boulevards van Scheveningen en Katwijk laten zien hoe een gezamenlijke aanpak leidt tot fraaie én veilige plekken langs de kust.

Nieuwe ontwikkelingen

Er liggen nieuwe uitdagingen in het verschiet. Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, het klimaat en de groei van de steden vragen om maatregelen die ook van invloed zullen zijn op de kust van Zuid-Holland. Samen met andere partijen moet de provincie hier keuzes in maken. Keuzes die ervoor zorgen dat iedereen ook in de toekomst zal kunnen genieten van de Zuid-Hollandse kust.

Enquête ‘De krachtige kust’

De provincie wil graag haar inwoners betrekken bij het maken van belangrijke keuzes over de kust om de kust nog krachtiger te maken. Wat vind u van de kust? Laat weten wat u belangrijk vindt door 3 vragen te beantwoorden op www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust. Op 20 juni 2018 staat de ‘Kustdag’ in de locaties Katwijk, Hoek van Holland of Den Haag en Den Haag op de agenda. Aanmelden en meer informatie op de website Onze Krachtige Kust.

Vorig artikel
Volgend artikel