Nieuw vaarwater bij Grou geopend: it Suderburds Wiid

http://suderburds-wiid
06 juni 2018

Midden in Friesland is begin juni nieuw vaarwater geopend: het Suderburds Wiid. De opening werd ingeluid met een grote vloot van KZV Oostergoo en de watersportverenigingen uit Grou, commissaris van de Koning Brok op het Statenjacht en een spectaculaire flyboardshow.

Nieuw water

Het nieuwe vaarwater is ongeveer 25 bunder groot. Het komt in plaats van het recreatie-eiland Burd. Het ruimere vaarwater was een lang gekoesterde wens van Grouster Watersportverenigingen. Met de aanleg van het Suderburds Wiid hoeven de vele skûtsjes, zeilboten en andere watersporters niet allemaal meer langs De Tynje. Jetze van der Goot (voorzitter bestuurscommissie Swette-De Burd): “Ik bin wiis mei it Suderburds Wiid. It jout in protte mooglikheden foar de wettersporters en rekreaasje.”

Inrichting van het projectgebied

Het Suderburds Wiid is onderdeel van het herinrichtingsproject Swette-De Burd. Een project waarin natuur, landbouw, recreatie en water samen komen. Het Swettegebied en It Eilân zijn al volledig ingericht en herverkaveld, en ook het werk op het eiland de Burd is bijna klaar.

In 2015 is het gemaal op de Burd opgeleverd, waarmee de waterhuishouding op orde kwam. De komende weken rondt de aannemer de werkzaamheden op de Burd af en dan is daar zo’n 300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, en is zo’n 7 kilometer aan oevers en kaden opgeknapt voor Wetterskip Fryslân. Naar verwachting is het project na de zomer van 2018 klaar.

(Foto: screenshot uit video Leeuwarder Courant)

Vorig artikel
Volgend artikel