Droogtemaatregelen blijven van kracht

http://droogte
24 augustus 2018

Ondanks dat er verspreid over het land de afgelopen weken regen is gevallen, blijven de droogtemaatregelen van kracht. Dat melden Rijkswaterstaat en de waterschappen. Met name verziliting blijft een belangrijk aandachtspunt.

Aanhoudende droogte

Er blijft sprake van een watertekort door lage aanvoer van de rivieren en te weinig regen. De neerslag van de afgelopen tijd heeft de droogteproblemen lokaal wel verminderd. Zo is het peil van het IJsselmeer na de regen weer op niveau. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land is nog geen verbetering opgetreden. Nog steeds vallen beken en sloten daar droog en leiden natuur en landbouw schade. De beregeningsverboden blijven in die gebieden gehandhaafd, zo meldt de Unie van Waterschappen.

Blauwalg

Ook de waterkwaliteit is afgelopen week niet verbeterd. Er is aanhoudend sprake van blauwalg, naast botulisme, vissterfte en negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden. In sommige gebieden, waaronder in Friesland, zijn verhoogde concentraties bacteriën in het water aangetroffen als gevolg van riooloverstorten en afspoeling na hevige lokale buien vorige week.

Extra maatregelen tegen verzilting

De verzilting blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Doordat er minder zoet water wordt aangevoerd door de rivieren, komt zout zeewater het land binnen. Landelijk blijft de verzilting stabiel. Dat betekent dat de genomen maatregelen, zoals het minder vaak openen van sluizen en alternatieve aanvoerroutes voor zoet water, werken. Donderdag 30 augustus werd bekend dat de Grote Sluis bij Spaarndam weer – met beleid-  voor de recreatievaart geopend wordt.

Zoutgehalte

In het IJsselmeer werd begin deze week een hoog zoutgehalte gemeten. Rijkswaterstaat, PWN en enkele waterschappen namen daarom extra maatregelen om het zoutgehalte van het water terug te dringen. Daarnaast blijven de waterschappen onverminderd droogtegevoelige dijken inspecteren en worden onregelmatigheden direct gerepareerd.

Zie voor meer informatie de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat.

(Foto boven: Unie van Waterschappen)

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel