Extra wateraanvoer gestopt: ‘KWA bewijst waarde voor toekomst’

http://droogte
01 oktober 2018

De aanvoer van extra zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar West Nederland wordt gestopt. Dat hebben de betrokken waterschappen en Rijkswaterstaat begin oktober  bekendgemaakt.

Daarmee komt voor de waterbeheerders een einde aan een extreem lange periode van droogte: 64 dagen lang is zoet water aangevoerd via de KWA; de klimaatbestendige wateraanvoer. “De KWA heeft zijn waarde bewezen.  Dat is maar goed ook. In de toekomst zal er steeds vaker een beroep op worden gedaan”, aldus dijkgraaf Rogier van der Sande van het hoogheemraadschap van Rijnland en tevens voorzitter van de stuurgroep KWA.

Watervraag

De KWA is stopgezet omdat de watervraag is gedaald. Hoewel er nog altijd beperkt water kan worden ingenomen bij Gouda door de dreigende verzilting van de Hollandse IJssel, kan Rijnland aan de huidige vraag voldoen. Het aangrenzende hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijft zonder KWA 3 kubieke meter water per seconde extra leveren. Bovendien wordt de komende periode geregeld regen verwacht.

Watermanagement

Met slim watermanagement hebben de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard samen met Rijkswaterstaat het westen van Nederland de afgelopen maanden van voldoende water van goede kwaliteit water kunnen voorzien. Van der Sande: “Dat is gelukt omdat er onderling heel goed is samengewerkt. Via de alternatieve aanvoerroutes bleek het onder ideale omstandigheden zelfs mogelijk tot 15 kuub water per seconde aan te voeren, terwijl op de helft minder was gerekend.”

De KWA heeft daarmee zijn waarde bewezen, zegt Van der Sande. “We kunnen constateren dat het systeem werkt. Het was als het ware een stresstest voor de zoetwatervoorziening op langere termijn. Door de klimaatverandering zullen periodes van droogte steeds vaker voorkomen.” Nu wordt de KWA gemiddeld eens in de acht jaar ingezet, in de toekomst zal dat steeds vaker het geval zijn. Om die reden wordt de capaciteit verhoogd van 7 naar 15 kuub. In 2021 moet dat zijn gerealiseerd.

Vaarverbod opgeheven

Met het stopzetten van de KWA is ook het vaarverbod op de Leidsche Rijn opgeheven, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Bij de sluis Bodegraven in de Oude Rijn wordt weer op normale tijden geschut; de scheepvaart kan weer gebruik maken van de Haanwijkersluis in Harmelen.

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is een alternatieve route voor de aanvoer van water, als het water bij het innamepunt bij de Hollandse IJssel in Gouda dreigt te verzilten. Dat gebeurt bij een lage waterstand van de Rijn, waardoor water uit de Noordzee bij gebrek aan tegendruk via de Nieuwe Waterweg kan doordringen tot aan het innamepunt bij Gouda

Omdat de land- en tuinbouw en natuurgebieden erg afhankelijk zijn van voldoende water van goede kwaliteit, werd op 24 juli de KWA in werking gesteld. Eerder gebeurde dat in 2003 en 2011.

Vorig artikel
Volgend artikel