Jan Röben nieuwe voorzitter Netwerk Waterrecreatie

22 november 2018

Dinsdag 20 november 2018 is de stuurgroep van het Netwerk Waterrecreatie bijeengekomen voor overleg. De stuurgroep heeft onder meer geëvalueerd en plannen gemaakt voor het komende jaar. Ook vond de geplande voorzitterswissel plaats, waarbij Oluf van Oosterom het stokje over heeft gedragen aan Jan Röben.

Stand van zaken netwerk

Tijdens het overleg hebben de leden van de stuurgroep de stand van zaken binnen de regio- en themagroepen besproken. Er is geëvalueerd hoe de acties tot nu toe verlopen zijn en er zijn afspraken gemaakt om de regio- en themagroepen in de rest van 2018 en in 2019 verder te versterken. Een van de acties daarvoor is intensievere informatie-uitwisseling.

Tevens hebben alle deelnemers een update van de belangrijkste ontwikkelingen in hun organisaties gegeven. Daarnaast is er gesproken over de invulling van de jaarlijkse Kennis- en Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Waterrecreatie, die gepland staat voor april 2019.

Voorzitterswissel

Na acht jaren heeft Oluf van Oosterom het voorzitterschap tijdens de vergadering overgedragen aan Jan Röben, bestuurslid van de Wadvaarders. Het netwerk dankt Oluf voor zijn grote bijdrage en voor zijn rol in de succesvolle transitie van platform naar Netwerk Waterrecreatie.

(© foto: Arie Kwak)

Vorig artikel
Volgend artikel