Seminar over bouw biocomposiet fietsbrug Fryslân

http://composiet-Fietsbrug-Ritsumasyl
24 januari 2019

Bij Ritsumasyl, onder de rook van Leeuwarden, wordt gewerkt aan een innovatieve biocomposiet fietsbrug, gemaakt van vlas en hars. Wat er aan het project met de naam ‘D.R.I.V.E. – ÚS NATOER’ voorafging staat centraal in een seminar dat Platform WOW op 7 maart 2019 organiseert.

Nieuwe fietsbrug

De nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug over het Van Harinxmakanaal en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter. De brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur.

Biocomposiet fietsbrug

Met de opdracht voor de biocomposiet fietsbrug, van vlas en hars slaat de provincie Fryslân een innovatieve weg in richting een circulaire economie. Gedeputeerde Michiel Schrier: “We hebben hier een prachtig proces doorlopen met opdrachtgever, aannemer, producent en kennisinstellingen. Dat heeft een mooi plan opgeleverd waarin infrastructuur, circulaire economie, innovatie en kennisontwikkeling samenkomen. Daar mogen we als provincie trots op zijn.”

Seminar

Op 7 maart organiseert Platform WOW een seminar over de bouw van de biocomposiet brug. Vragen die centraal staan: Hoe verliep het proces om tot een beweegbare, vrije overspanning van 22 meter te komen? Hoe zijn we omgegaan met het uitdagende uitgangspunt om de hernieuwbare grondstoffen vlas en hars de basis van ons product te laten zijn? Hoe was de samenwerking met het onderwijs bij het testen van ons nieuwe materiaal? Tijdens het seminar in Leeuwarden vertellen betrokkenen meer over de samenwerking in het Bouwteam, de rol van het onderwijs, de zoektocht naar het juiste biocomposiet en het out-of-the-Box-denken.

Meer weten en aanmelden, kijk op de website van Platform WOW – Seminar bouw biocomposiet fietsbrug Fryslân.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel