Toerisme en recreatie IJsselmeergebied profiteren van compensatiebijdrage nieuw peilbesluit

http://workum-sluis-ijsselmeergebied-peilbesluit
18 januari 2019

Verschillende gemeentes in het IJsselmeergebied gaan profiteren van de compensatie van enkele miljoenen euro’s die de overheid heeft toegezegd na het ondertekenen van het nieuwe Peilbesluit. Als eerste is Workum aan de beurt, waar het geld gebruikt wordt voor het uitdiepen van de vaargeulen en het verbeteren van het strand.

Compensatie nieuw peilbesluit

In juni 2018 werd het nieuwe Peilbesluit ondertekend, wat betekent dat na jaren een einde komt aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied. Het peil in het gebied zal maximaal 20 cm gaan fluctueren. Om de betrokken gemeentes te compenseren stelt de Rijksoverheid vanuit het Deltafonds 12,1 miljoen euro beschikbaar, zo werd bij de ondertekening toegezegd.

Geld voor toerisme en recreatie

De eerste miljoenen gaan volgende maand al richting de Friese IJsselmeergemeenten. De ‘regio’ (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren) leggen samen 4,9 miljoen euro bij, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Al het geld wordt ingezet voor onder meer een versterking van de IJsselmeerkust, maar vooral ook ter bevordering van toerisme en recreatie. Door het nieuwe peilbesluit moeten de vaargeulen in het gebied verder verdiept worden om de jachthavens voor recreatievaart toegankelijk te houden.

Prioriteiten

Als eerste is Workum aan de beurt, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân geeft aan dat de prioriteit voor Workum ‘de meest evenwichtige’ keuze was. Initiatieven zoals de Makkumer Lagune (eilandjes voor de kust), de Makkumerwaarden en een fietspad naar Kornwerderzand vallen vooralsnog buiten de boot. De kosten zijn te hoog of er is te weinig belangstelling voor. Het strand van Hindeloopen wordt wel aangepakt.

In een volgende ronde komt er nog eens 1,2 miljoen euro vrij uit het Deltafonds. Dat biedt opnieuw kansen voor plaatsen die nu wellicht teleurgesteld zijn. Zoals in Molkwerum, waar de inwoners graag het oude sluisje op wil knappen.

(Foto boven: Sluis Workum, Udo Ockema, Wikipedia)

Vorig artikel
Volgend artikel