Zuid-Holland presenteert visie en uitvoeringsagenda: Rijke Groenblauwe Leefomgeving

http://visie_rijke-groenblauwe-leefomgeving-zuid-holland_visual.jpg
17 januari 2019

De provincie Zuid-Holland heeft een visie en uitvoeringsagenda gepresenteerd die het versterken van natuur en recreatie tot doel heeft. Dankzij de maatregelen moet de leefbaarheid, de klimaatbestendigheid en de economische veerkracht van de provincie toenemen.

Rijke Groenblauwe Leefomgeving

De titel van de visie en uitvoeringsagenda: Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De provincie wil zich de komende jaren met haar partners focussen op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit.

Gezamenlijk product

In de zomer van 2018 hebben tientallen Zuid-Hollandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties besloten om zich gezamenlijk sterk te maken voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Vervolgens hebben de organisaties onder leiding van de provincie visies en initiatieven uitgewerkt. De uitvoeringsagenda is het resultaat van deze inspanningen. Veel van de acties zullen in onderlinge samenwerking worden gerealiseerd.

Ook Waterrecreatie Nederland heeft de afgelopen 2 jaar intensief met de provincie Zuid-Holland opgetrokken, om samen met publieke en private partijen te werken aan de algemene ambitie en specifieke speerpunten ter versterking van de waterrecreatie in de provincie.

Duurzame landbouw en versterken natuur

De provincie Zuid-Holland zet de schouders onder het keren van de teruggang van de natuur, het versterken van de waterrecreatie en een vitale regionale economie. Zo worden in 2019 minimaal 5 projecten voorbereid om biodiversiteit in veenweidegebieden te stimuleren die ook kansen bieden voor de waterrecreatie.

De provincie wil daarnaast met de landbouwsector werken aan een landbouw- en voedselsysteem waarbij economie en ecologie elkaar versterken. Daartoe gaat zij in 2019 duurzame innovaties in de sector aanjagen, zoals een circulaire landbouw en nieuwe klimaatbestendige bedrijfssystemen op natte veenbodems.

Steden en infrastructuur op de schop

Water, klimaat, biodiversiteit en groen gaan voor overheden en investeerders standaard onderdeel uitmaken van investeringen in de woningbouw, bedrijfsterreinen en infrastructuurprojecten. Zo starten dit jaar 3 proefprojecten in het Landschapspark Zuidvleugel, die natuur, water, klimaat slimme maatregelen en erfgoed combineren in het stedelijk gebied van Rotterdam/Drechtsteden, Katwijk/Leiden en Delft.

Bekijk de documenten via de Kennisbank:

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel