‘Steeds meer strandpaviljoens in niet-kustprovincies’

http://strandpaviljoen-groei-beeldbank-rws
28 maart 2019

Het aantal strandpaviljoens in Nederland is de afgelopen vijf jaar gegroeid van 396 naar 413 paviljoens (+4%). Opvallend: De groei wordt voor een groot deel veroorzaakt door nieuwe paviljoens in de niet-kustprovincies. Hier kwamen er 9 paviljoens bij (+41%), waarvan alleen in Gelderland al 4 bedrijven. Dat blijkt uit cijfers in de publicatie ‘Het strandpaviljoen in beeld’ van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Aan de kust

De afgelopen vijf jaar zijn er in de kustprovincies Zeeland en Noord-Holland relatief gezien de meeste strandpaviljoens bijgekomen. In absolute aantallen was de stijging het grootst in Noord-Holland (+6). In de tien strandgemeenten met de meeste strandpaviljoens van Nederland zijn 252 strandpaviljoens gevestigd, een stijging van 7% ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit aantal is goed voor ruim 60% van het totale aanbod.

Binnen de top 10 blijven Den Haag, Zandvoort en Veere de strandgemeenten met de meeste paviljoens. De gemeente Veere heeft de afgelopen vijf jaar de sterkste groei doorgemaakt. Hier steeg het aantal met 6 strandpaviljoens naar 30 vestigingen (+25%). Bijna de helft van het Zeeuwse aanbod is gevestigd in deze populaire toeristische kustgemeente.

Jaarrond

Uit de publicatie blijkt verder dat steeds meer strandtenten het hele jaar door open blijven. Door de specifieke voorwaarden wordt vaak een kwaliteitsimpuls gegeven aan de uitstraling en faciliteiten van het paviljoen, waardoor het bijvoorbeeld voor feesten en partijen steeds aantrekkelijker wordt om naar het strand te gaan. Dit wordt tevens steeds meer gestimuleerd door de gemeenten die een stijlvolle en aantrekkelijke badplaats willen worden. Voor veel badplaatsen wordt het trekken van bezoekers in alle seizoenen ook een steeds belangrijker thema. Duurzaamheid wordt hierbij een steeds belangrijker thema.

Toerisme

De kust is een populaire plek voor veel buitenlandse toeristen. Volgens het NBTC Holland Marketing werd in 2017 de kust door 2,6 miljoen buitenlanders bezocht. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2015. Het aantal overnachtingen langs de kust is de afgelopen 5 jaar met circa 10% toegenomen tot ruim 24 miljoen. Dit wordt volledig veroorzaakt door een groei van het buitenlandse segment (+30%, ruim 45% van het totaal).

Verdere stijging van aanbod

De verwachting is dat de groei van het aantal strandpaviljoens de komende jaren zal doorzetten, mede dankzij internationale marketinginspanningen. Ook zal zal de grootste groei naar verwachting buiten de kustprovincies doorzetten. Exploitanten aan de kust hebben namelijk te maken met factoren als de natuurbeschermingswet en bestemmingsplannen waardoor er vaak een maximum geldt voor het aantal strandpaviljoens per gemeente of gebied.

(foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)

Vorig artikel
Volgend artikel