Update app en website Waterplantmelder gelanceerd

http://waterplantmelder-waterplanten-fonteinkruid
29 mei 2019

Vanaf heden zijn nieuwe versies van de app en website van de Waterplantmelder gelanceerd. Bij de update is feedback van gebruikers verwerkt, wat moet leiden tot meer gebruiksgemak en een overzichtelijker weergave van meldingen.

De in juli 2018 gelanceerde app en website ‘Waterplantmelder’ zijn in het eerste jaar intensief gebruikt. Ruim 4000 gebruikers installeerden de app en er werden 191 meldingen van overlast geregistreerd. Met de update is de Waterplantmelder klaar voor het nieuwe seizoen.

Waterplantmelder

Met de Waterplantmelder willen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied samen met waterrecreanten in kaart brengen. Doordat de waterkwaliteit als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren steeds verder is verbeterd, groeien er meer waterplanten zoals fonteinkruid wat op sommige plekken hinder voor waterrecreanten oplevert.

Update

In de vernieuwde Waterplantmelder worden meldingen van overlast overzichtelijker gepubliceerd. Ook is de bedoeling dat sneller en duidelijker wordt getoond in welke gebieden de waterplanten gemaaid zijn. Daarnaast krijgen gebruikers voortaan de mogelijkheid om te kiezen voor het ontvangen van updates en nieuwsberichten, zodat ze actief op de hoogte worden gebracht van recente ontwikkelingen.

IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied, beperking van de bereikbaarheid van (jacht)havens en van het gebied dat onder meer door hulpdiensten en overig recreatief in gebruik is. Verschillende maaiers maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden.

Download de gratis app

De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel