Gezuiverd toiletwater recreatieschepen mag voortaan geloosd worden

http://zuiveren%20toiletwater
08 oktober 2019

Per 1 oktober 2019 is een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen. De Regeling lozen buiten inrichtingen wordt aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om toiletwater van recreatieboten te lozen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat begin oktober via de Staatscourant bekendgemaakt.

De nieuwe regels staan het zuiveren van toiletwater aan boord van recreatieschepen toe. Toiletwater dat door een zuiveringsvoorziening aan boord is geleid die voldoet aan de gestelde eisen mag daardoor voortaan worden geloosd.

Zuivering van toiletwater aan boord

Het lozen van ongezuiverd toiletwater op een oppervlaktewater is al sinds 2009 verboden op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Naast het opvangen van toiletwater is er nu de mogelijkheid om toiletwater aan boord te zuiveren. Hiervoor pleit Waterrecreatie Nederland al sinds de ingang van het verbod. In het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen was reeds opgenomen dat op termijn zelf zuiveren zou worden toegestaan.

‘”Dat het lozingsverbod nu verruimd is met zelf zuiveren is een groot voordeel”, zegt Manon van Meer, programmamanager duurzaamheid van Waterrecreatie Nederland. “Door het zelf zuiveren aan boord toe te staan, zijn er meer keuzemogelijkheden voor waterrecreanten. Ook zijn er voordelen als: geen ruimte nodig voor een vuilwatertank, geen stank omdat toiletwater meteen overboord wordt gepompt en de verwachting is dat de systemen goedkoper zullen zijn. Zowel in aanschaf als in onderhoud”.

Zuiveren

De bacteriën uit het toiletwater zijn met name gevaarlijk voor de zwemmers. Vandaar dat voor het zuiveren de normen van de Zwemwaterrichtlijn worden gehanteerd. Om boten heen wordt vaak gezwommen en het is dan ook belangrijk dat het ook voor de zwemmers veilig is. Urine mag wel ongezuiverd worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten.

Advies

Waterrecreatie Nederland is eerder door de overheid gevraagd om – mede gezien haar unieke positie als publiek-private stichting- mede te adviseren over dit onderwerp. Dat doet Waterrecratie Nederland in nauwe samenwerking met haar partners, onder wie Hiswa Vereniging, Unie van Waterschappen en Watersportverbond. Communicatie richting vaarweggebruikers loopt onder andere via de helpdesk duurzaamheid van ‘Varen doe je Samen!‘. De afgelopen tijd zijn daar veel reacties van waterrecreanten, gemeenten en andere belanghebbenden op het verbod binnengekomen. Bij veel systemen waren er bezwaren, zoals stank, hoge kosten en beperkte inbouwruimte. Deze klachten zijn ingebracht in het overleg met het ministerie van I&W.

Verzegeling

Naast het zelf zuiveren wordt in de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, opgenomen dat het verzegelen van de afsluiters van de lozingspunten van toiletten en vuilwatertanks. De verzegeling geldt niet voor de zuiveringsinstallaties. Hierover zijn Waterrecreatie Nederland en haar partners in overleg met het ministerie van I&W.

Vorig artikel
Volgend artikel