Groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland van start

http://onderhoud-bruggen-sluizen-flevoland-Friesesluis
06 november 2019

De provincie Flevoland gaat de komende vier jaar alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen opknappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. Inmiddels is gestart met het onderhoud van de bruggen en sluizen in Flevoland.

Dertien bruggen en elf sluizen worden in één programma projectmatig gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als op de weg.

Start onderhoud Flevoland

Het afgelopen jaar hebben er diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Volgens de planning van het onderhoud zullen de werkzaamheden in de loop van 2023 zijn afgerond. De provincie houdt via een nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte. In de oktober-editie is te lezen dat de werkzaamheden aan verschillende kunstwerken inmiddels gestart zijn.

Bij de Marknessersluis en de Elburgerbrug is gestart met het vervangen van de remmingwerken en de wachtsteigers. De Urkersluis is de eerste sluis die op het nieuwe bediensysteem wordt aangesloten. In september 2019 vonden er al voorbereidende graafwerkzaamheden plaats bij de Urkerksluis, de Domineesweg en de Sluisweg op Urk. In februari 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden bij de Urkersluis.

Bekijk voor meer informatie de dossierpagina Groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland.

Op de foto boven: Friesesluis – © Provincie Flevoland

Vorig artikel
Volgend artikel