Ministerie van IenW organiseert informatiebijeenkomst ‘Zuiveringsvoorziening voor pleziervaarboten gezocht’

http://regionale-ambitiekaarten-update
11 december 2019

Op 16 december 2019 oprganiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de bijeenkomst ‘Zuiveringsvoorziening voor pleziervaarboten gezocht’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor technologieleverende bedrijven uit de Nederlandse watersector, die in staat zijn om een zuiverings-/desinfectiesysteem voor boten op de markt te brengen.

Gezuiverd lozen

De aanleiding voor de bijeenkomst is de wetswijziging rond het lozingsverbod die op 1 oktober 2019 is ingegaan. Op grond hiervan mogen recreatieschepen gezuiverd toiletwater in het water lozen. Het probleem hierbij is dat nauwelijks tot geen zuiveringsinstallaties op de markt zijn die geschikt zijn voor gebruik aan boord van een recreatieboot.

Manon van Meer, programmamanager Duurzaamheid bij Waterrecreatie Nederland juicht de actie van het ministerie dan ook toe: “Het is goed dat er nu apparaten ontwikkeld kunnen worden voor het zuiveren van toiletwater. Onder waterrecreanten is hier veel interesse voor, maar het aanbod ontbreekt nu nog”.

Informatie zuiveringsvoorziening recreatievaart

Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen een toelichting op de ingevoerde wetswijziging. Verder wordt er informatie gegeven over de eisen waaraan de gezochte zuiveringsinstallaties moeten voldoen.

Er wordt informatie gegeven door:

  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de benodigde certificering (nieuwe regelgeving) van het product;
  • HISWA over de verwachtingen die eigenaren van pleziervaartboten hebben van de zuiveringsvoorziening;
  • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over relevante ondersteuningsmogelijkheden bij de ontwikkeling en marktintroductie van het nieuwe systeem.

Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op de website van de RVO.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel