Landelijke Data Alliantie Toerisme (LDA) van start na eerste Kennisdag

http://kennisdag-landelijke-data-alliantie-lda-plenair
10 april 2020

Op 12 maart 20202 vond in Amersfoort de eerste Kennisdag van de Landelijke Data Alliantie (LDA) plaats. De kennisdag vormde tegelijk de aftrap voor ‘het open netwerk waarin we kennis, inzichten en waar gewenst data delen over toerisme van, naar en in Nederland’.

Doelstelling

De eerste bijeenkomst van de LDA vond plaats vlak voordat de landelijke coronamaatregelen van kracht werden, maar kon toch op een aardige opkomst rekenen. De doelstelling van de Alliantie is om te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie is een open netwerk en momenteel in ontwikkeling. Iedereen die belang heeft bij betere data en inzichten over toerisme in Nederland kan toetreden. Dit varieert van provincies, destinatiemarketing-organisaties en brancheorganisaties tot universiteiten en kenniscentra.

Belangrijke steunpilaren van het project zijn het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en het CBS. Tot de koplopersgroep behoren ook: CELTH, MarketingOost, Marketing Drenthe, Kenniscentrum Kusttoerisme, NHL Stenden/ETFI, Toerisme VAN, Utrecht Marketing en Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

Vier thema’s

Binnen de LDA ligt de focus op vier thema’s: omvang en profiel van bezoekers, customer journey en bezoekersstromen, impact van toerisme en toeristisch aanbod. Afstemming over definities en methoden is een belangrijke activiteit van de alliantie .

Gezamenlijke werkagenda

De Landelijke Data Alliantie is een aanvulling op bestaande onderzoeksinitiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het Data & Development Lab. Deling van kennis, inzichten en data gebeurt vanuit een breed gedragen werkprogramma. Doel is om in 2020 te starten met een drietal projecten, waarna dit zich in de jaren erna verder uitbreidt. De Landelijke Data Alliantie groeit zo uit tot een steeds bredere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Sfeerverslag

Van de eerste Kennisdag van de LDA is een korte sfeerimpressie online te bekijken. Vanwege het coronavirus konden niet alle genodigden fysiek aanwezig zijn. Om die reden is er ook een integraal videoverslag van de presentaties online gezet.

© foto boven: NBTC

Vorig artikel
Volgend artikel