Bekijk de interactieve viewer Vaarweg- en Nautisch beheer Basisrecreatietoervaartnet (BRTN)

http://viewer%20nautisch%20en%20vaarwegbeheer
19 juni 2020

In de Kennisbank van Waterrecreatie Nederland is de nieuwe interactieve viewer ‘Vaarweg- en Nautisch beheer Basisrecreatietoervaartnet (BRTN)’ opgenomen. Deze viewer is ontstaan uit de wens om overzichtelijk te zien welke organisatie vaarweg-/nautisch beheerder is van de vaarwegen, bruggen en sluizen die onderdeel zijn van het BRTN. De viewer is ontwikkeld in het kader van de BRTN 2015-2020.

De term viewer wordt door Waterrecreatie Nederland gebruikt voor een ruimtelijke weergave van informatie, gebaseerd op een interactie kaart.

BRTN

Het basisrecreatietoervaartnet is het landelijke basisnetwerk van recreatieve vaarwegen in Nederland. De classificatie van deze vaarwegen wordt landelijk vastgelegd in bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland. Daarnaast wordt de BRTN-classificatie geborgd in landelijk en provinciaal beleid en provinciale verordeningen. Op de kaart is het BRTN weergegeven en de classificatie van de vaarwegen in dit netwerk. Lees meer over het BRTN.

Vaarwegbeheer

Het vaarwegbeheer is de zorg van de overheid om scheepvaart mogelijk te maken en te houden in overeenkomst met de aan het water toegekende vaarwegfunctie. Het vaarwegbeheer zorgt voor een adequate infrastructuur waarover gevaren wordt. Het gaat hier onder meer om het aanhouden van de afgesproken maatvoering (diepte, hoogte en breedte) van vaarwegen en kunstwerken zoals sluizen en bruggen. De Waterwet is het juridische kader voor het vaarwegbeheer.

Nautisch beheer

Het begrip nautisch beheer kent nog geen officiële definitie in de Nederlandse wetgeving. Onder nautisch beheer wordt meestal verstaan de zorg voor vlot en veilig scheepvaartverkeer door de instantie die als bevoegd gezag is aangewezen, oftewel de nautisch beheerder. Het gaat om de verkeersregulering van alle soorten scheepvaartverkeer, waaronder het opstellen van verkeersregels, bebording en handhaving. De Scheepvaartverkeerswet en onderliggende regelingen waaronder het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) zijn het juridische kader voor het nautisch beheer.

Viewer vaarweg- en nautisch beheer

In de viewer vindt u via de tabbladen toelichting meer informatie over vaarweg- en nautisch beheer. Via de kaart tabbladen kunt u vinden welke instanties vaarwegbeheerder en nautisch beheerder zijn van de vaarwegen in het BRTN.

Bekijk de viewer Vaarweg- en Nautisch beheer Basisrecreatietoervaartnet (BRTN) in de Kennisbank van Waterrecreatie Nederland. De komende maanden zullen er meer viewers aan de Kennisbank worden toegevoegd.

Vorig artikel
Volgend artikel