Nieuwe editie Richtlijnen Vaarwegen verschenen

http://cover-richtlijnen-vaarwegen_
31 juli 2020

Rijkswaterstaat heeft eind juli 2020 een nieuwe editie van de Richtlijnen Vaarwegen gepresenteerd. Bij deze laatste actualisatie zijn de richtlijnen uitgebreid met rivieren. De nieuwe versie is op 25 juni 2020 vastgesteld en op 31 juli 2020 in werking getreden.

Richtlijnen Vaarwegen 2020

“Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen aan te leggen, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk. Rijkswaterstaat beheert deze richtlijnen”, aldus Rijkswaterstaat. “Hierin staat onder andere hoe we sluizen, bruggen en binnenhavens moeten ontwerpen, onderhouden en bedienen. De eerste versie van de richtlijnen verscheen in 1996. Sindsdien zijn deze regelmatig herzien”.

Richtlijnen essentieel

“Als wij ergens een nieuwe sluis of brug bouwen of een vaarweg aanleggen, pakken we deze richtlijnen erbij”, vertelt Senior Adviseur bij Rijkswaterstaat Otto Koedijk. “Er is 5 jaar onderzoek gedaan door het Marin en Deltares om de richtlijnen uit te kunnen breiden met rivieren. Alle overige nieuwe ontwikkelingen verzamelen we en we stemmen de concept richtlijnen extern af met de provinciale vaarwegbeheerders, havenautoriteiten, BLN-Schuttevaer, Waterrecreatie Nederland en Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM).”

Richtlijnen voor Rivieren

Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren, waar het sneller stroomt, toegevoegd. Koedijk: “Daar moet je rekening houden met bijvoorbeeld grotere padbreedtes van schepen (breedte van de weg die een schip door het water aflegt) en afstanden tussen een wachtplaats en een brug. Alle relevante aspecten zijn nader onderzocht en hebben geleid tot deze nieuwe richtlijnen.”

Bekijk de Richtlijnen Vaarwegen 2020 in de Kennisbank.

(© foto boven: Rijkswaterstaat)

Vorig artikel
Volgend artikel