Startnotitie Sport en Recreatie enthousiast ontvangen

http://startnotitie-sport-recreatie-provincie-zuid-holland-sfeerbeeld-suppende-jongeren
21 juli 2020

De onlangs opgestelde startnotitie Sport en Recreatie is door Provinciale Staten enthousiast ontvangen. Hiermee is sport na 2 collegeperiodes afwezigheid weer op de provinciale beleidsagenda terechtgekomen. Dat meldt Provincie Zuid-Holland in een nieuwsbericht.

De startnotitie richt zich met name op het stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door de omgeving anders in te richten, met wandel- en fietspaden en veel groen.

Provinciaal sport- en recreatiebeleid

De startnotitie vormt de basis voor een nieuw provinciaal sport- en recreatiebeleid. Sport en recreatie zijn belangrijk voor het geluk, de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Uitgangspunt bij de inzet van de provincie is dat deze voorziet in een maatschappelijke behoefte aan sport en recreatie. Daarmee is het echt een aanvulling op wat sportorganisaties, stichtingen of gemeenten al doen.

Gedeputeerde Anne Koning (Sport en Recreatie): “Ik ben blij met de steun vanuit Provinciale Staten. Met het gestelde vertrouwen kunnen we nu verder aan de slag met de verdere uitwerking. Dat is hard nodig. Met name de afgelopen maanden lieten zien hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen ontspannen en bewegen.”

Sporten, bewegen en recreëren

Voor de startnotitie heeft de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de wensen van de inwoners om te sporten, bewegen en recreëren in Zuid-Holland. Op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid ziet de provincie mogelijkheden om waarde toe te voegen. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Team Sportservice Zuid-Holland, terreinbeherende organisaties en Groen doet Goed. We willen werken aan een gezonde en beweegvriendelijke provincie voor iedereen.

Coalitieakkoord

Sport en recreatie vormen 2 thema’s die in samenhang in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Ze vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken en van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid, gezondheid en weerbaarheid voor en van burgers in Zuid-Holland. De grootste gezondheidswinst is te boeken bij inwoners en bevolkingsgroepen die relatief weinig sporten en recreëren en tegelijk oververtegenwoordigd zijn als het gaat om bewegingsarmoede en overgewicht. We gaan nu graag aan de slag om in aansluiting op hun behoeften het verschil te maken.

Lees de Startnotitie Sport en Recreatie in de Kennisbank.

(Bron: Provincie Zuid-Holland)

Vorig artikel
Volgend artikel