Waterschappen starten publiekscampagne ‘Waterbazen’

http://waterbazen-plastic-vissen-1200x628-1
28 oktober 2020

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen is van start gegaan. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen aan schoon en voldoende water. Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin aanleggen of een schoolplein watervriendelijk maken. De waterschappen bedanken deze ‘Waterbazen’ via de campagne, geven tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken.

Bedankt Waterbazen!

Meerjarige campagne

In 2019 hebben de waterschappen voor het eerst samen een campagne gevoerd voor de waterschapsverkiezingen. Daaruit kwam de wens om gezamenlijk de aandacht voor het waterbeheer, waterbewustzijn en de waterschappen vast te houden en te vergroten. Vandaar deze gezamenlijke publieksaanpak, waarbij ieder waterschap een eigen invulling geeft aan de campagne. De campagne zal langjarig lopen en zich steeds ontwikkelen, bijvoorbeeld met de inzet van publieksacties.

Waterbewustzijn vergroten

De waterschappen brengen waterbewustzijn onder de aandacht om daarmee het draagvlak van inwoners voor het werk van de waterschappen te behouden en te vergroten. De waterschappen willen met de campagne bereiken dat Nederlanders weten dat er waterschappen zijn, en beseffen dat het werk van de waterschappen dichtbij, belangrijk en relevant is. En dat ze weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan schoon en voldoende water.

Onderzoek

Tegelijk met de campagne presenteren de waterschappen de resultaten van onderzoek rond de vraag: Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Twee derde van de respondenten (65%) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64%). Bijna de helft van de tuinbezitters (48%) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui.

Bijna een kwart van de Nederlanders (22%) haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft 16% het vergroend. Ook dragen mensen bij door bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes die regenwater opvangen of door geen brood te voeren aan eendjes. Ook leggen steeds meer scholen watervriendelijke schoolpleinen aan. Lees meer over de resultaten van het onderzoek: ‘Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer‘.

Meer weten:

© Foto boven: Plastic vissen – Unie van Waterschappen

Vorig artikel
Volgend artikel