Gebiedsperspectief Bossche stadsdelta voorgelegd aan gemeenteraad

http://kijk-op-bossche-stadsdelta-vanaf-citadel-marcel-willems
24 november 2020

In de Noordelijke Spoorzone in Den Bosch ziet het college kansen voor prachtige gebiedsontwikkelingen. Op de plek waar de Dommel en Aa samenvloeien in de Dieze, wil de gemeente Den Bosch de Bossche Stadsdelta laten ontstaan. En even verderop ontstaat op het voormalig EKP-terrein een levendig, stedelijk woongebied met aandacht voor groen en duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Beide ontwikkelingen heeft het college voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stadsdelta

Wethouder Mike van der Geld over de Bossche Stadsdelta: “We hebben in ons voorstel voor het Gebiedsperspectief verbeteringen verwerkt naar aanleiding van reacties. Ik ben trots op het plan dat nu voorligt en blij met de betrokkenheid van inwoners en professionals. Dit plan brengt de potentie van het gebied heel mooi in beeld. We willen van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied maken dat een nieuwe kwaliteit aan ’s-Hertogenbosch toevoegt. En in de gebiedsontwikkeling zetten we hoog in op duurzaamheid.”

Ontmoetingen en water

In de Bossche Stadsdelta wordt water de grote verbinder. Een Rondje Waterplein is bijna 2 kilometer lang en brengt je van de zuidoever naar de noordoever. Tegelijk biedt de gemeente ruimte voor het water, om in te spelen op het veranderend klimaat. De huidige Diezebrug verdwijnt, en er komt een nieuwe lage brug op een andere plek.  Verplaatsing van de brug maakt het gebied meer toegankelijk, en zo ontstaat er een prachtig gebied dat uitnodigt voor ontmoeting, aldus de gemeente. De Citadel en omgeving wordt hierdoor in al haar cultuurhistorie beter zichtbaar.

Planning

De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering op 8 december 2020. In dezelfde raadsvergadering staat ook het Ruimtelijk en Functioneel kader en het beeldkwaliteitplan van het naastgelegen EKP-terrein op de agenda.

Bron en foto boven: Gemeente Den Bosch/ Marcel Willems

Vorig artikel
Volgend artikel