Provincie en Brabantse waterschappen tekenen groenblauwe overeenkomst

http://Noord-brabant-koepelovereenkomst-groenblauwe-opgave
18 maart 2021

De provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse waterschappen – Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland – hebben op 3 maart de Koepelovereenkomst groenblauwe opgaven 2021-2027 ondertekend. Het doel is samenwerken aan gezamenlijke water- en natuuropgaven om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050.

De provincie en de Brabantse waterschappen werkten al samen aan water- en natuuropgaven, in verschillende gebieden verspreid door heel Brabant, op basis van verschillende overeenkomsten en samen met diverse partners. Zowel de provincie als de waterschappen willen die samenwerking graag voortzetten en intensiveren. Daarbij wordt ingezet op maatwerk, waardoor gebiedsgerichte aanpak effectief en efficiënt kan worden opgepakt. In de koepelovereenkomst staan de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de komende jaren. De provincie en waterschappen benadrukken dat de inzet van andere betrokken partners cruciaal is voor het slagen van de gezamenlijke opgaven op gebied van natuur en water.

Slagkracht vergroten

De maatregelen waarover deze overeenkomst gaat, zijn volgens de ondertekenaars niet alleen belangrijk voor de natuur. “De klimaatverandering laat duidelijk zien dat we Brabant weerbaarder moeten maken tegen langdurige periodes van droogte en plotselinge hoosbuien. Als één overheid willen we daarom samen werken aan een klimaatrobuust Brabant voor de natuur, de economie en voor alle Brabanders”, schrijven ze in een persbericht. Met deze nieuwe overeenkomst willen de partners hun slagkracht vergroten. In de geest van de Omgevingswet gaan de provincie en waterschappen als partners met elkaar aan de slag. Bij de uitwerking van plannen en uitvoering van maatregelen worden ook partners en andere belanghebbenden betrokken. De koepelovereenkomst geldt voor zeven jaar. In die periode kunnen opgaven en belangen veranderen en daarom is in de overeenkomst ook aandacht voor flexibiliteit.

Maatwerkovereenkomsten per waterschap

Ambities en opgaven worden de komende tijd verder uitgewerkt. Dan wordt ook gekeken naar de inzet van instrumenten, capaciteit en financiële middelen. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in maatwerkovereenkomsten per waterschap. Hierbij worden de verschillende stakeholders per beheergebied betrokken. De maatwerkovereenkomsten worden gebaseerd op de ambities uit het ontwerp Regionaal Water- en Bodemprogramma van de provincie en de ontwerp Waterbeheerprogramma’s 2022-2027 van de waterschappen.

© Bron en foto boven: Waterschap AA en Maas

Vorig artikel
Volgend artikel