Provincie Zuid-Holland: €2 miljoen subsidie voor initiatieven sport en recreatie

http://afbeelding-kinderspeelplaats-bij-bericht-subsidie-voor-sport-en-recreatie
02 april 2021

Kom met initiatieven om Zuid-Holland beweegvriendelijker te maken en aantrekkelijker te maken om te recreëren. De provincie Zuid-Holland heeft daarvoor een subsidieregeling van in totaal €2 miljoen voor initiatieven op het gebied van sport en (water)recreatie opengesteld. Ook is geld beschikbaar voor beheerders van groen- en natuurgebieden om de kwaliteit van deze door corona drukbezochte gebieden op peil te houden.

Subsidieregeling

Het gaat concreet om de volgende subsidiemogelijkheden en voucherregelingen:

  • €600.000 voor fysieke maatregelen in de publiek toegankelijke buitenruimte, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen. 
  • €200.000 voor de meer kleinschalige initiatieven, waaronder ook activiteiten. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Team Sportservice Zuid-Holland. 
  • €700.000 voor de uitvoering van maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te vangen. 
  • €90.000 voor kleinschalige initiatieven tot €1.000 om betrokkenheid van inwoners te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). 
  • €280.000 voor initiatieven op het gebied van waterrecreatie, op en langs het water. Deze regeling geldt voor initiatieven in of in de buurt van de regio’s Hof van Delfland, Hollandse Plassen, Midden Holland. 
  • €70.000 voor initiatieven op het gebied van waterrecreatie, op en langs het water, in de overige gebieden van Zuid-Holland. 

Beweegvriendelijk en recreatief

De provincie wil sport en recreatie voor iedereen in Zuid-Holland mogelijk maken. Door de coronacrisis is dat nu extra belangrijk, omdat sporten in verenigingsverband minder mogelijk is en mede daardoor mensen weinig bewegen. Veel mensen in Zuid-Holland weten de recreatieve mogelijkheden binnen de provincie te waarderen. De coronacrisis zorgt voor extra druk op natuur- en recreatiegebieden, waardoor extra beheermaatregelen nodig zijn. Ook waterrecreatie is onverminderd populair en kan met nieuwe initiatieven verder aan kwaliteit winnen.

Met deze subsidies worden mogelijkheden geschapen voor fysieke maatregelen om de buitenruimte beweegvriendelijker te maken, aantrekkelijker om te recreëren en ervoor te zorgen dat extra beheermaatregelen kunnen worden genomen om de kwaliteit van onze groen- en natuurgebieden op peil te houden.

Zie voor een volledig overzicht met links naar de regelingen de website van de provincie Zuid-Holland.

Bron en foto boven: Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel
Volgend artikel