Wadvaarders en Watersportverbond bundelen krachten

http://wadvaarders-watersportverbond-samenwerking
07 juni 2021

De Vereniging Wadvaarders en het Watersportverbond hebben besloten de krachten te bundelen ten aanzien van schoon, veilig en toegankelijk vaarwater op de Wadden. In 2019 zijn hierover de gesprekken gestart daar beide organisaties voor het overgrote deel hetzelfde werk verrichten ten aanzien van het openhouden van de Waddenzee voor de pleziervaart, met oog voor de waddennatuur.

Wadden

In de praktijk betekent dit dat regioteamlid Wadden van het Watersportverbond, Robbert van der Eijk, plaats heeft in het bestuur van de Wadvaarders. Van der Eijk maakte al deel uit van het bestuur van de Wadvaarders en vervulde in die zin een dubbele functie. Het Regioteam Wadden van het Watersportverbond houdt in die hoedanigheid op te bestaan.

‘Logische stap’

Christoffer Jonker, bestuurslid Recreatiesport Watersportverbond: “Wij zijn erg blij de krachten te kunnen bundelen met de Wadvaarders, een belangengroep die een stevige positie heeft verworven in de regio ten aanzien van de recreatievaart. Met Robbert van der Eijk als bestuurslid en voorheen regioteamlid Wadden van het Watersportverbond, zijn de lijntjes tussen de twee organisaties goed en kort en kunnen we sterker en efficiënter onze rol vervullen.” Rob Leemans, bestuursvoorzitter Wadvaarders : “Dit is een logische stap aangezien we al zo verweven zijn! Door nu als één aan tafel te zitten zijn we krachtiger en efficiënter.”

De Wadvaarders en het Watersportverbond zullen de communicatie ten aanzien van belangenbehartiging gezamenlijk verrichten. Ook over andere dossiers dan het Wad zullen beide organisaties hun standpunten afstemmen. Zie voor meer informatie de websites van de Wadvaarders en het Watersportverbond.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel