Twee nieuwe bestuursleden bij Waterrecreatie Nederland

11 juli 2022

Bij Waterrecreatie Nederland zijn tijdens de bestuursvergadering van 30 juni 2022 twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het gaat om Avine Fokkens-Kelder, bestuurslid vanuit de provincies en Crys Larson, bestuurslid vanuit de gemeenten.

Nieuwe bestuursleden

Mevrouw Avine Fokkens-Kelder is gedeputeerde van de provincie Fryslân. Recreatie en toerisme, met de voor Fryslân zo belangrijke waterrecreatie, zijn belangrijke onderwerpen in haar takenpakket.

Mevrouw Crys Larson is burgemeester van de gemeente Wijdemeren. Als burgemeester van een waterrijke gemeente vertegenwoordigt zij een belangrijk perspectief in het bestuur van Waterrecreatie Nederland.

Henry Meijdam, voorzitter van het bestuur van Waterrecreatie Nederland is blij met de benoeming van de nieuwe bestuursleden: “Waterrecreatie Nederland is een publiek-private stichting die de ontspanning en recreatie op en aan het water wil bevorderen. Het is geweldig dat wij vanuit (watersport) gemeenten en provincies twee nieuwe bestuursleden krijgen met zo veel expertise en enthousiasme voor deze taak. Wij verheugen ons op een mooie samenwerking met hen beiden.”

Vorig artikel
Volgend artikel