Veel kennisuitwisseling tijdens tweede symposium ‘De Stand van de Waterrecreatie’

14 november 2022

Op vrijdag 4 november 2022 vond in Amersfoort het symposium ‘De Stand van de Waterrecreatie in Nederland 2022’ plaats. Het symposium had als doel om de uitkomsten van recente onderzoeken en innovatieve onderzoeksmethoden uit te wisselen. Daarnaast willen we met het symposium bouwen aan een duurzaam kennisnetwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en belangenbehartigers met elkaar ervaringen, data en kennis uitwisselen.

Lancering Atlas Waterrecreatie en Watersport

Na de opening van het symposium door dagvoorzitter Henry Meijdam vond de lancering van de Atlas Waterrecreatie en Watersport plaats. In de atlas zijn ruimtelijke-fysieke aspecten diverse watersportvormen en relevante andere domeinen in kaart gebracht. De informatie kan worden bekeken via statische en interactieve kaarten. In de kaartviewer kunnen de verschillende kaarten met elkaar worden gecombineerd. De informatie en kaarten in de atlas geven overzicht en kunnen benut worden voor de ontwikkeling van watersport en waterrecreatie en de bijdrage van de sector aan de brede welvaart van Nederland. Waterrecreatie Nederland heeft de atlas ontwikkeld in het kader van het programma ‘Meten is weten’. Met dit programma wil de stichting samen met partners bijdragen aan het beschikbaar maken van actuele, betrouwbare gegevens over de watersport en waterrecreatiesector. De Atlas Waterrecreatie en Watersport is onderdeel van een serie van publicaties waarin verschillende aspecten van de sector aan de orde komen. De atlas werd positief ontvangen en gezien als tool dat “volume en onderbouwing geeft bij beleidsbepaling”.

Rondetafelgesprek ‘nut en noodzaak van het watersportonderzoek en data’

De belangrijkste resultaten en de doorwerking van het Watersportonderzoek 2021 en de databehoefte werden besproken tijdens het rondetafelgesprek. Aan de ronde tafel zaten Robin Paalvast (directeur Vereniging Regio Water), Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON), Arno van Gerven (directeur Watersportverbond) en Marko Vuijk (senior adviseur provincie Fryslân). De deelnemers onderschreven volmondig het nut en de noodzaak van onderzoek als het Watersportonderzoek 2021.

Als belangrijkste resultaten werden onder andere genoemd het totaaloverzicht, inzicht in de motivaties van watersporters, inclusief waarom men niet kiest voor watersport, leeftijdsopbouw en wat mensen op, aan en onder water belangrijke voorzieningen vinden. Marko Vuijk gaf het nut aan van de maatwerkrapportage die aanvullend is gemaakt voor de provincie Fryslân op basis van het Watersportonderzoek. Robin Paalvast benoemde het belang om de uitkomsten te vertalen in voor bestuurders behapbare overzichten zodat zij de inzichten effectief kunnen meenemen in bestuurlijke besluitvorming en bewust te zijn van het belang van beeldvorming en beleving. Geert Dijks pleitte voor het periodiek/meerjarig uitvoeren van het onderzoek zodat trends in beeld kunnen worden gebracht. En Arno van Gerven benoemde dat het onderzoek veel kansen voor ontwikkeling biedt. Hij heeft behoefte aan een vergelijkbaar onderzoek specifiek gericht op jeugd. Andere deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan onderzoek over de zachte waarden van watersport en waterrecreatie en de bijdrage aan landschapskwaliteiten.

Kijk hier het rondetafelgesprek terug:

Themasessies

In de themasessies stonden de thema’s ‘de waarde van blauwe landschappen’, ‘innovatieve monitoringsmethoden’ en ‘nieuwe watersport- en recreatieonderzoeken’ centraal. De eerste ronde themasessies werden verzorgd door Nicolas Delaporte (Voies Navigables de France), Jeroen Hoyng, Femke van der Pal en Dianne Scholte (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Kees van der Most (Trends & Tourism). Na de lunch volgde de tweede ronde met themasessies van Bianca Bosch (Hoogheemraadschap van Delfland), Anke ten Velde (NBTC) en Marijke Hoekstra (NHL Stenden).

Bekijk hieronder de presentaties van de themasessies:

Bekijk de foto’s:

« van 20 »

(© foto’s: Amber de Vries)

Vorig artikel
Volgend artikel