Zuid-Holland: Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland in werking getreden

http://subsidieregeling-sport-recreatie-sport-zuid-holland-stephan-tellier.
13 februari 2023

Provincie Zuid-Holland laat weten dat de subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid in werking is getreden. Met de subsidieregeling kunnen Gedeputeerde Staten subsidies verlenen voor recreatie, sport en gezondheid om ambitie 7 Gezond en Veilig Zuid-Holland uit het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ te realiseren.

De subsidieregeling is op 13 december 2022 door gedeputeerde Staten vastgesteld en op 1 januari 2023 in werking getreden.Tot en met 2022 werden de subsidies die bijdragen aan de genoemde ambities verleend op basis van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. Er is besloten voor deze ambities een eigen subsidieregeling op te stellen.

Meer informatie over de subsidieregeling op de website van provincie Zuid-Holland.

© Foto boven: Provincie Zuid-Holland, Stephan Tellier

Vorig artikel
Volgend artikel