‘Meeste mensen kennen gevaren buitenzwemplek’

http://zwemseizoen-zwemmen-open-water
23 maart 2023

Er is meer bewustzijn over veiligheidsmaatregelen bij buitenzwemplekken en meer mensen kennen de gevaren. Toch blijkt ook dat een kwart van de mensen zich niet altijd of nooit veilig voelt tijdens het zwemmen in buitenwater. 22 procent heeft wel eens het gevoel dat er bij buitenwater snel iets mis kan gaan. Dat blijkt uit het Nationaal Sportonderzoek van het Mulier Instituut.

Meer bewustzijn over veiligheidsmaatregelen

Vergeleken met 2018 weten meer mensen of er veiligheidsmaatregelen zijn bij buitenzwemplekken. De meeste mensen geven aan veiligheidsmaatregelen gezien te hebben op de zwemplek die zij het meest bezochten. Ze zien het vaakst een zwemgebied met een grens met boeien en lijnen. 12 procent weet niet of er een EHBO-post was op de zwemplek. In 2018 was dit nog 40 procent.

Meeste mensen kennen de gevaren bij een buitenzwemplek

De meerderheid vindt zwemmen in buitenwater gevaarlijker dan in een zwembad. Drie op de vier mensen geven aan binnen het aangegeven zwemgebied te blijven. Ruim een derde vraagt anderen een oogje in het zeil te houden als ze gaan zwemmen. Ook vinden de meeste mensen dat je voor zwemmen in buitenwater goed moet kunnen zwemmen. Mensen weten dus dat er gevaren zijn bij een buitenzwemplek. Toch is het aantal mensen dat alcohol drinkt bij het buitenzwemwater meer dan verdubbeld (van 9% naar 21%).

Nationaal Sportonderzoek

Voor dit onderzoek is data gebruikt uit het Nationaal Sportonderzoek. De vragenlijst is in het najaar van 2022 uitgezet. 1.517 mensen tussen de 16 en 79 jaar hebben de vragenlijst ingevuld.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Buitenzwemmen 2022: de ervaren veiligheid bij buitenzwemplekken’.

Vorig artikel
Volgend artikel