Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds geopend

http://waddenzee-waddenfonds-subsidie-wim-van-t-einde
08 maart 2023

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023/01 (Stuw ’23) kunnen sinds woensdag 1 maart 2023 subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur.

Het subsidieplafond is € 8 miljoen. Per subsidieverzoek kan maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. U treft de thema’s aan in het Uitvoeringsprogramma 2021.

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht & geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Een aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar het heeft de voorkeur als een project betrekking heeft op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Neem in de voorbereiding in ieder geval contact op met één van onze programmaregisseurs.

Meer informatie op de website van het Waddenfonds.

© foto van Wim van ‘t Einde via Unsplash

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel