Terugblik Kennis- en netwerkbijeenkomst Netwerk Waterrecreatie

26 mei 2023

Op 12 mei 2023 werd in Aalsmeer voor het eerst sinds covid-19 de jaarlijkse  Kennis- en netwerkbijenkomst voor het Netwerk Waterrecreatie georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was een verdere versterking van het netwerk en samenwerking in de waterrecreatiesector.

Tijdens de bijeenkomst werd er onder meer gekeken naar de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de programma’s voor de verkiezingen Provinciale Statenverkiezingen en de betekenis hiervan voor (water)recreatie en sport. Dit onderwerp kwam aan bod in de presentatie van Esther Helthuis van NOC-NSF. Zij gaf een voorbeeld van hoe zij belangenbehartiging aan vliegen in de vorm van campagnes. ‘Eerder aan tafel’ betekent vaak ‘meer aan tafel zitten’. Doelen bereiken hangt vaak af van individuen in combinatie met strategie.

Marleen Maarleveld gaf vervolgens een toelichting op de ontwikkelrichting en actualisatie van de Toekomstvisie en het beleidsplan 2023-2027 van Waterrecreatie Nederland. (Concept)speerpunten daarbij zijn Waterrecreatie op de kaart, routenetwerken en voorzieningen, duurzaamheid en veiligheid.

Aansluitend werd er een update vanuit de verschillende werkgroepen van het Netwerk gegeven. Onderwerpen als verzegeling en vuilwaterlozing, antifouling, elektrificatie, registratie en veiligheid en motoronderhoud werden besproken. Verder werd er afgestemd welke onderwerpen er verder actueel zijn en mogelijk opgepakt kunnen worden door het Netwerk.

 

Vorig artikel
Volgend artikel