Bekijk de animatie en position paper ‘Ruimte voor recreatie in een duurzaam en beleefbaar landschap’

http://animatie-agenda-natuurinclusief
28 juni 2023

Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en beslag leggen op de ruimte. Eén puzzelstuk ontbreekt echter nog: recreatie.

Position paper

Daarom schreven diverse (belangen)organisaties uit het vrijetijdsdomein en de natuursector, betrokken bij de Agenda Natuurinclusief, een position paper, waarin zij een beroep doen op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen. (Water)recreatie kan vaak bijdragen aan het oplossen van andere maatschappelijke opgaven en transities.  Download het position paperRuimte voor recreatie in een duurzaam en beleefbaar landschap

Animatie

Om het belang van ruimte voor recreatie verder te onderstrepen maakte de organisaties onderstaande animatie. “Natuur is de basis voor onder andere onze gezondheid, een leefbaar klimaat, schoon water en een prettige leefomgeving. Een natuurlijke omgeving maakt dat het ergens prettig wonen, werken en recreëren is. We hebben behoefte aan uitwaaien, sporten, ontspannen en op vakantie gaan. Maar kunnen recreëren in een groenblauwe omgeving is geen vanzelfsprekendheid. Er is groeiende behoefte aan groenblauwee recreatieruimte. Vanuit diverse (belangen)organisaties uit het vrijetijdsdomein en de natuursector, betrokken bij de Agenda Natuurinclusief, doen we een beroep op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen, om gezamenlijk te werken aan een duurzaam, natuurinclusief en beleefbaar landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is.” Natuurinclusief én mensinclusief.

Bekijk de animatie:

Zie voor meer informatie de website Agenda Natuurinclusief

Vorig artikel
Volgend artikel